Pārlekt uz galveno saturu

LLU izdotie krājumi un žurnāli tiešsaistē

Informāciju par publikācijām var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzēs: "LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas" un "
LLU žurnālu un konferenču raksti"


Agronomijas vēstis : [zinātnisko rakstu krājums] / Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte = Proceedings in agronomy / Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Latvia University of Agriculture. Faculty of Agriculture. ISSN 1691-3485. 

Agronomijas vēstis : [zinātnisko rakstu krājums] / Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte = Proceedings in agronomy / Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Latvia University of Agriculture. Faculty of Agriculture. ISSN 1691-3485.

 

 

Datubāzes: AGRIS, CABI datubāze CAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source.


Baltic Surveying: international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Vytautas Magnus University (Lithuania). 2021/1, Vol. 14., 77 pages. ISSN 2255-999X. DOI: 10.22616/j.balticsurveying.2021.14

 

Baltic Surveying: international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia), Aleksandras Stulginskis University (Lithuania), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). ISSN 2255-999X. DOI: 10.22616/j.balticsurveying
Adrese tiešsaistē: http://www.balticsurveying.eu/

 

 

DatubāzesAGRISCABI datubāze CAB Abstracts, EBSCO Applied Science & Technology Source Ultimate, EBSCO Discovery Service, Primo Central (ExLibris).


Scientific journal of the Latvia University of Life Sciences and Technologies / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava : Latvia University of Agriculture. Volume 15, Number 17, 2020. DOI: https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2020.17. ISSN 2255-8632. E-ISSN 2255-8640

 

Landscape architecture and art : scientific journal of the Latvia University of Life Sciences and Technologies / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava: LLU. ISSN 2255-8632. E-ISSN 2255-8640. DOI: 10.22616/j.landarchart.

 Adrese tiešsaistēhttps://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/

 Fakultātes mājaslapā: http://www.vbf.llu.lv/lv/zurnals-landscape-architecture-and-art

 

 

SCImago Journal & Country Rank

Datubāzes: Scopus (indeksēts no 2016. gada), Web of Science ™ Clarivate Analytics /bijušais Thomson Reuters/ (indeksēts no 2016. gada), AGRIS, CAB Abstract, Crossref (2017, 2018, 2019, 2020), EBSCO Art & Architecture Source, EBSCO Discovery Service, EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source, EBSCO Academic Search Ultimate, Primo Central (ExLibris).


Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Publisher: Sciendo. ISSN: 2256-0939.Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939.

Adrese tiešsaistēhttps://content.sciendo.com/view/journals/plua/plua-overview.xml

Adrese LLU portālā: https://www.llu.lv/lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research

 

 

Datubāzes: Scopus (indeksēts no 2020. gada), Agricola, AGRISCABI datubāzeCAB Abstracts, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Food Science Source, EBSCO Discovery Service, J-Gate, Primo Central (ExLibris), WorldCat (OCLC).


Real property cadastre in Baltic countries / Velta Parsova, Virginija Gurskiene, Madis Kaing ; Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics, Latvia University of Agriculture. Department of Land Management and Geodesy, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. Land Management Department. Jelgava : [b.i.], 2012. 168 lpp. ISBN 9789984480640.

 

Real property cadastre in Baltic countries / Velta Parsova, Virginija Gurskiene, Madis Kaing ; Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics, Latvia University of Agriculture. Department of Land Management and Geodesy, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. Land Management Department. Jelgava : [b.i.], 2012. 168 lpp. ISBN 9789984480640.

 

Datubāzes: Agricola, AGRIS, CABI datubāzeCAB Abstracts.


	 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultātes raksti / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte ; [galvenais redaktors Voldemārs Bariss].  Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2011- sēj. ISSN 1691-9920

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultātes raksti / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte ; [galvenais redaktors Voldemārs Bariss].  Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2011- sēj. ISSN 1691-9920

 

 

 

DatubāzesAGRIS.


LLU kongresu un konferenču krājumi

Informāciju par publikācijām var skatīt bibliotēkas
 veidotajā datubāzē
: "LLU konferenču materiāli"


IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija : tēzes, Rīga, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava : LLU, 2018.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa (Rīga, 2018. g. 18. – 20. jūnijs) Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas referātu tēzes. Jelgava: LLU. – 113 lpp.
ISBN 978-9984-48-300-9 (USB)
ISBN 978-9984-48-301-6 (online)

 

 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas prezentācijas:

Datubāzes: AGRIS


	 Baltic surveying: proceedings / International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States. ISSN 2243-5999 (print). ISSN 2243-6944 (online).

 

 

Baltic surveying: proceedings / International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States. ISSN 2243-5999 (print). ISSN 2243-6944 (online)

 

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics /bijušais Thomson Reuters/ (2011. g.), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Sustainability Reference Center, EBSCO Academic Search Research & Development, Primo Central (ExLibris)


 Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference "Būvniecība' ..." : konferences ziņojumu tēžu krājums / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava : LLU. ISSN 2500-9915.
Adrese tiešsaistēhttp://www.vbf.llu.lv/lv/studentu-zinatniski-praktiska-konference-buvnieciba

DatubāzesAGRIS


Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). 

 

Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt

 

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Food Science Source, Scopus (2011)Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuter/ (2014., 2017., 2019.), Crossref (2017., 2019.), Primo Central (ExLibris).


Civil engineering '17 : 6th International Scientific Conference "Research for Environment and Civil Engineering Development 17” : proceedings, Jelgava, Latvia, November 2-3, 2017 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Environment and Civil Engineering. - Jelgava, 2017. - Vol. 6, 130 pages. ISSN 2255-8861 (online)Civil engineering '17 : 6th International Scientific Conference "Research for Environment and Civil Engineering Development 17” : proceedings, Jelgava, Latvia, November 2-3, 2017 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Environment and Civil Engineering. - Jelgava, 2017. - Vol. 6, 130 pages. ISSN 2255-8861 (online)
Adrese tiešsaistē
http://llufb.llu.lv/conference/Civil_engineering/2017/Latvia_CivilEngineering2017.pdf

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO, Scopus (2011.g.), Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2011. g., 2013. g., 2017.g.), Crossref (2017), Primo Central (ExLibris).


International Scientific Conference "Applied Information and Communication Technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. Jelgava. E-ISSN 2255-8586

 

International Scientific Conference "Applied Information and Communication Technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. Jelgava. E-ISSN 2255-8586

 

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuters/ (2010.g., 2013.g.), Primo Central (ExLibris).


	 Latvia University of Agriculture - 70 : research results, actualities, prospects : proceedings : international scientific conference, [October 29, 2009, Jelgava, Latvia] / [organizing committee: chairman P. Rivža ... [et al.]]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.

 

Latvia University of Agriculture - 70 : research results, actualities, prospects : proceedings : international scientific conference, [October 29, 2009, Jelgava, Latvia] / [organizing committee: chairman P. Rivža ... [et al.]]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.

Adrese tiešsaistēhttp://llufb.llu.lv/conference/LLU-70-zin-konf/

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source.


22nd International Scientific Conference. “Economic Science for Rural Development 2021” No 55 Sustainable Bioeconomy, Integrated and Sustainable Regional Development, Rural Development and Entrepreneurship, Circular Economy: Climate Change, Environmental Aspect, Cooperation, Supply Chains, Efficiency of Production Process and Competitive of Companies, New Dimensions in the Development of Society

 

International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development": proceedings / Jelgava, Latvija. ISSN 1691-3078 (print). ISSN 2255-9930 (online). DOI: 10.22616/ESRD

Adrese tiešsaistēhttp://www.esaf.llu.lv/lv/proceedings-economic-science-for-rural-development

 

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2018., 2019., 2020., 2021.), EBSCO Academic Search Complete (2007. g. - 2021. g.)EBSCO Academic Search Ultimate, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Discovery Service,  Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2008. - 2019.), Primo Central (ExLibris).


    International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2006- sēj. ISSN 1691-5976 (online) 

 International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2006- sēj. ISSN 1691-5976 (online). DOI: 10.22616/ERDev
Adrese tiešsaistēhttp://tf.llu.lv/conference/index.php?topicID=8

 

 

SCImago Journal & Country Rank

Datubāzes: Agricola, AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2017. g. - 2021. g.), EBSCO Academic Search Complete (2008. g. - 2021. g.), EBSCO Academic Search Ultimate (2008. g. - 2021. g.)Scopus (2011. g. - 2021. g.)Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2008. g. - 2017. g., 2019. g.), Primo Central (ExLibris).


International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Science

 

International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Science.

Adrese tiešsaistēhttp://llufb.llu.lv/conference/new-dimensions-develop/2011/

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2011. g.).


Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD.

Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD.

 

Adrese tiešsaistēhttp://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm


 

SCImago Journal & Country Rank

Datubāzes: AGRISCABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2017., 2018., 2019., 2020.), EBSCO Academic Search Complete (2010. g. - 2020. g.)Scopus (2009. - 2020. g.g.)Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2009. g. - 2019. g.), Primo Central (ExLibris).


 

Rural Environment. Education. Personality (REEP). (2021). Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 14, 7 th - 8 th May 2021. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics − 492 pages.  DOI: 10.22616/REEP.2021.14. ISSN 2661-5207 (online). ISSN 2255-8071 (print). ISBN 978-9984-48-378-8 (online)

International Scientific Conference "Rural Environment. Education. Personality." (REEP) / [Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics]. ISSN 2661-5207 (online). ISSN 2255-8071 (print). DOI: 10.22616/REEP.

Adrese tiešsaistēhttp://www.llu.lv/en/conference-rural-environment-education-personality

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2018., 2019., 2020.), EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2012. g. - 2020. g.), Primo Central (ExLibris)

.


 

15th International Scientific Conference STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE (undergraduate, graduate, post-graduate students) Collection of Abstracts, April 24, 2020. ISSN 2255-9566.

 

 

International scientific conference "Students on their way to science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts / Latvia University of Life Sciences and Technologies. 2009- ISSN 1691-5623

Adrese tiešsaistē: http://www.sws.llu.lv/proceedings

 

Datubāzes: AGRIS; CABI databasesCAB Abstracts; EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Primo Central (ExLibris).


 

Ražas svētki "Vecauce".  Ražas svētki "Vecauce-2020". Pētniecība COVID-19 ēnā : zinātniskā semināra rakstu krājums / atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa ; angļu valodas redaktore Gundega Gaile ; vāku dizains: Inese Gura ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce". [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2020] 95 lpp.

 

Ražas svētki "Vecauce" / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"". Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

 

 

 

DatubāzesAGRIS; CABI databasesCAB Abstracts; EBSCO Academic Search Complete, Primo Central (ExLibris).


Renewable energy and energy efficiency : proceedings of the international scientific conference / [chief editor, Pēteris Rivža]. Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012. 256 lpp. ISBN 9789984480701

Renewable energy and energy efficiency : proceedings of the international scientific conference / [chief editor, Pēteris Rivža]. Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012. 256 lpp. ISBN 9789984480701.

Adrese tiešsaistē:
http://llufb.llu.lv/conference/Renewable_energy_energy_efficiency

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2012), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source.


Academic Agricultural Science in Latvia-150 	  International Scientific Conference "Academic Agricultural Science in Latvia-150". Academic agricultural science in Latvia-150 : proceedings : international scientific conference, September 19-21, 2013, Jelgava, Latvia / [organizing committee, chairman P. Rivža ; scientific committee: J. Skujāns ... [u.c.] ; Latvia University of Agriculture]. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [c2013]. 267 lpp. ISBN 9789984481180.

International Scientific Conference "Academic Agricultural Science in Latvia-150". Academic agricultural science in Latvia-150 : proceedings : international scientific conference, September 19-21, 2013, Jelgava, Latvia / [organizing committee, chairman P. Rivža ; scientific committee: J. Skujāns ... [u.c.] ; Latvia University of Agriculture]. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [c2013]. 267 lpp. ISBN 9789984481180.

Adrese tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/AAS_Latvia150/
Proceedings_Academic_Agric_Sc_Latvia150_2013.pdf

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Primo Central (ExLibris).


"Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai" raksti = Proceedings of the Scientific and Practical Conference Agricultural Science for Successful Farming / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Valsts lauku tīkls. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 258 lpp. ISBN 9789984480978.

"Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai" raksti = Proceedings of the Scientific and Practical Conference Agricultural Science for Successful Farming / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Valsts lauku tīkls. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 258 lpp. ISBN 9789984480978.

Adrese tiešsaistē:
http://llufb.llu.lv/conference/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming/

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Primo Central (ExLibris).


Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti = Proceedings of the scientific and practical conference "Harmonious Agriculture" / [ atbildīgās par izdevumu: Dzidra Kreišmane ... [u.c.]] ; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte ... [u.c.]. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. 134 lpp. ISBN 978-9984-48-358-0 (tiešsaistes resursam). ISSN 2500-9451 (tiešsaistes resursam).

 

Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti = Proceedings of the scientific and practical conference "Harmonious Agriculture" / Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte ... [u.c.]. 2014- Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014- sēj. ISSN 2500-9451 (online)


 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Academic Search Complete (2014. g. - 2018. g.), Primo Central (ExLibris), Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2017. g.).


 Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes.  Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti : Jelgava, 2019. gada 21.-23. novembrī = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" : 21-23 November 2019, Jelgava, Latvia / atbildīgais par izdevumu: Anda Valdovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Jelgava : [Latvijas Veterinārārstu biedrība], 2019. 1 tiešsaistes resurss (42 lp.) : diagrammas, tabulas. Veterinārmedicīnas raksti.

 

  Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiena : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 2008- Jelgava : LLU VMF, 2008-. sēj.

 

 

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2010. g.), AGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Primo Central (ExLibris).