Pārlekt uz galveno saturu

Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Lasītava Abonements Starpbibliotēku abonements (SBA) Mācību literatūras abonements

 

Lasītava

LLU Fundamentālās bibliotēkas krājumā esošos izdevumus Lasītavā uz vietas var lietot ikviens interesents.

Izdevumi Lasītavā ir pieejami brīvpieejā. Lasītavas fondā pieejami jaunākie izdevumi latviešu valodā un svešvalodās. Pārējos izdevumus var pasūtīt no krātuves.

Darba laiks:  
             Pirmdienās – ceturtdienās 8.30–19.00
             Piektdienās 8.30–17.00
             Katra mēneša 1. sestdienā 9.00–14.00
Adrese: adrese Jelgava, LV-3001, Lielā iela 2, 254. telpa.

Abonements

Iespieddarbu un citu dokumentu saņemšanai lasītājam jāuzrāda lasītāja karte vai ISIC.

Iespieddarbus un citus dokumentus izsniedz LLU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem, LLU doktorantiem un LLU kursu klausītājiem, kā arī LLU mācībspēkiem un darbiniekiem uz 28 dienām. 
Pieprasītākos izdevumus izsniedz uz divām nedēļām.

Abonementā pieejama arī daiļliteratūra.

Darba laiks:
            Pirmdienās – ceturtdienās 9.00–18.00
            Piektdienās 9.00–17.00
            Katra mēneša 1. sestdienā 9.00–14.00
Adrese: adreseJelgava, LV-3001, Lielā iela 2, 161. telpa.
E-pasts: vestule abonements@llu.lv

Starpbibliotēku abonements (SBA)

Literatūru, kas nav bibliotēkas krājumā, bibliotēka piedāvā pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Ir iespējams pasūtīt grāmatas u. c. dokumentus, kas atrodas citās Latvijas bibliotēkās, kā arī dokumentus no ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegādes centriem.

Iespieddarbu un citu dokumentu piegāde notiek saskaņā ar starpbibliotēku abonementa izmantošanas noteikumiem, kā arī pēc tās bibliotēkas, kura veic dokumentu piegādi, īpašiem noteikumiem.

Lai veiktu starpbibliotēku abonementa pasūtījumus, jāreģistrējas LLU Fundamentālās bibliotēkas Starpbibliotēku abonementā (161. telpā).

Starpbibliotēku abonementa pasūtījumi ir jāizdara personīgi LLU Fundamentālās bibliotēkas Starpbibliotēku abonementā (161. telpā) vai pa e-pastu llufbsba@llu.lv. Lai pasūtītu vajadzīgo dokumentu, nepieciešams uzrādīt precīzu un pilnīgu bibliogrāfisko informāciju.

 

Maksa par pakalpojumu

Lasītājs sedz izdevumus pēc piegādātāja izcenojumiem un par pasta pakalpojumu.

  • Maksa  par Starpbibliotēku abonementa pakalpojumiem – pēc pašizmaksas.
  • Lielākā daļa pieprasījumu tiek izpildīti bez maksas.
  • Ja materiāls tiek piegādāts elektroniskā ceļā, un lasītājs vēlas saņemt izdruku uz papīra, izdrukas cena kopijām par vienu A4 formāta lapu ir EUR 0,11.

 

Pieprasījuma izpildes laiks

Parasti pieprasījums tiek izpildīts divu nedēļu laikā. Pieprasījuma izpildes un dokumenta izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras dokuments tiek pasūtīts. Var būt atteikumi no bibliotēkām – piegādātājām.

Informāciju par atsūtītajām kopijām var saņemt pa e-pastu llufbsba@llu.lv

  • Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) iespējas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā

 

Saņemto materiālu izmantošana

SBA kārtā saņemtās grāmatas drīkst izmantot tikai lasītavā. Grāmatu izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, kas izdevumu ir atsūtījusi.

Informācija bibliotēkām.

 

Informācija bibliotēkām

LLU Fundamentālā bibliotēka piedāvā iespēju izmantot dokumentus no sava krājuma Latvijas bibliotēkām SBA kārtā. Pasūtījumus var veikt pa e-pastu llufbsba@llu.lv

Darba laiks:
             Pirmdienās – ceturtdienās 9.00–18.00
             Piektdienās 9.00–17.00
             Katra mēneša 1. sestdienā 9.00–14.00
Adrese: adrese Jelgava, LV-3001, Lielā iela 2, 161. telpa.
E-pasts: vestule  llufbsba@llu.lv

Mācību literatūras abonements

Iespieddarbu un citu dokumentu saņemšanai lasītājam jāuzrāda lasītāja karte vai ISIC.

Grāmatas izsniedz LLU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem, 
LLU doktorantiem un LLU kursu klausītājiem, kā arī LLU mācībspēkiem un darbiniekiem uz vienu semestri.

Rudens semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31. janvārim. Atkārtoti drīkst saņemt tikai mazāk pieprasītās grāmatas. 
Pavasara semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31. augustam.

No jauna mācību grāmatas tiek izsniegtas ar studiju gada sākumu, ja lasītājs ir nokārtojis iepriekšējās saistības ar bibliotēku.

Darba laiks:
             Pirmdienās – piektdienās 13.00–17.00
             Katra mēneša 1. sestdienā 9.00–14.00
Adrese: adreseJelgava, LV-3001, Lielā iela 2, 76. telpa
E-pasts: vestule  llufbmln@llu.lv