Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas meklētāji un portāli

Google - meklētājs Internetā.


Zinātniskās informācijas meklēšana

Google Scholar – zinātnisko publikāciju meklētājs internetā. Sadarbībā ar vairākiem zinātniskiem un akadēmiskiem izdevējiem, profesionālajām organizācijām, universitātēm GoogleScholar piedāvā zinātniski recenzētus dokumentus, anotācijas, tēzes, tehniskus pārskatus dažādās zinātņu nozarēs.

Google Scholar ar LLU IS lietotājkontu – zinātnisko publikāciju meklētājs internetā. Iespēja noteikt atrašanās vietu publikācijai un piekļūt tiem žurnālu rakstu tekstiem LLU tīklā, kurus bibliotēka ir abonējusi EBSCO, ScienceDirect u. c. datubāzēs.


CiteseerX Scientific Literature Digital Library and Search Engine


Portāli, Vārtejas

BioMed Central – tiešsaistes datubāze, kurā tiek piedāvāts lasīt visus tajā ietvertos žurnālus (piem., Veterinary Research, Life Sciences).

BioText Search Engine – brīvpieejas datubāze, kas nodrošina piekļuvi zinātniskajai literatūrai bioloģijā.

DigitalBookIndex (Browse Selected Subject Categories) – tiešsaistes datubāze, kas satur digitālos izdevumus angļu valodā lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, inženierzinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs.

The Directory of Open Access Journals – tiešsaistes datubāze, kas satur zinātnisko žurnālu pilnus tekstus lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, inženierzinātnēs, kā arī matemātikā, vides un ekonomikas jautājumos, statistikā, sociālajās zinātnēs.

The European Digital Library

Elsevier – informācija par Elsevier izdevniecības grāmatām un žurnāliem inženierzinātnēs, lauksaimniecībā, tehnikā un medicīnā, kā arī sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs.

FAO – ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija.

AGRIS – International Information System for the Agricultural Sciences and Technology – Lauksaimniecības zinātņu un tehnoloģiju starptautiskā informācijas sistēma.

Free e-Resources – brīvpieejas elektronisko resursu saraksts eIFL (Electronic Information for Libraries) mājas lapā.

Governments on the WWW – Pasaules valstisko institūciju interneta adreses: parlamenti, ministrijas, vēstniecības, bankas, pilsētu domes, centrālās bankas, vadošās politiskās partijas u.c.

HighWire Press Free Online Full-text Articles – brīvpieejas tiešsaistes datubāze, kas satur zinātnisku žurnālu pilnus tekstus zinātnē un medicīnā.

Clarivate Analytics Web of Science – satur daudzpusīgu zinātnisku informāciju eksaktajās zinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs, kā arī piedāvā „analīzes rīkus”, kas nosaka autorus, kuri par attiecīgo tematu rakstījuši visvairāk, atrod institūcijas, kuras publicē rakstus kādā noteiktā jomā, sniedz ieskatu publikāciju tendencēs, nosaka ievērojamākos sadarbības partnerus zinātniskajos projektos.

Open Access Journals

Nature.com (Nature Publishing Group : science journals and information).

PubMed – Medicīnas Nacionālā bibliotēka nodrošina pieeju vairāk kā 12 miljoniem anotāciju MEDLINE, PreMEDLINE datubāzēs un citās datubāzēs ar saitēm uz elektroniskajiem žurnāliem.

ResearchGATE – lielākais  zinātnieku un pētnieku bezmaksas sociālais tīkls pasaulē.

SOSIG: Social Science Information Gateway.

SocioSite – Social Science Information System based at the University of Amsterdam.

Springer LINK – informācija par Springer izdevniecības grāmatām un žurnāliem zinātnē, tehnikā un medicīnā.

WWW Virtual Library – pasaules virtuālā bibliotēka dažādās zinātņu nozarēs.