Pārlekt uz galveno saturu

Nozīmīgākie fakti

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI
 

 • LLU Fundamentālā bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes bibliotēka, kas dibināta 1939. gadā.
   
 • Fonda pamatu – 13000 eksemplārus agronomijas un mežsaimniecības jautājumos – bibliotēka ieguva no Latvijas Universitātes. Otrā Pasaules kara laikā gandrīz visi izdevumi sadega, tāpēc pēckara gados bibliotēkas fondu vajadzēja veidot no jauna.
   
 • Pirmajos pastāvēšanas gados bibliotēka atradās Jelgavā. No 1944. gada novembra līdz 1961. gadam bibliotēka, tāpat kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, atradās Rīgā, bet pēc tam atkal pārcēlās atpakaļ uz Jelgavu – savu tagadējo atrašanās vietu – Jelgavas pili.
   
 • 1994. gadā LLU FB kļuva par Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) starptautisko lauksaimniecības informācijas sistēmu AGRIS un CARIS nacionālo centru.
   
 • No 1994. gada LLU FB ir starptautiskā lauksaimniecības bibliotēku tīkla AGLINET dalībniece.
   
 • Kopš 1994. gada 11. oktobra LLU FB ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle.
   
 • No 1997. gada LLU FB ir Starptautiskās lauksaimniecības informācijas speciālistu asociācijas (IAALD) dalībniece.
   
 • 1998. gada 20. martā tika atvērta Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka, kas ir LLU FB nodaļa.
   
 • 2000. gada 29. septembrī tika atklāta rekonstruētā lasītava, kur brīvpieejas fondā ikvienam ir pieejama jaunākā lauksaimniecības un saskarnozaru literatūra.
   
 • No 2003. gada LLU FB ir Starptautiskās tehnoloģisko universitāšu bibliotēku asociācijas (IATUL) dalībniece.
   
 • 2006. gadā tika iekārtotas rekonstruētās krātuves telpas.
   
 • 2007. gadā Abonements uzsāka darbu rekonstruētās telpās.
   
 • 2016. gada 1. martā Mācību literatūras abonements sāka darbu jaunajās telpās.