Pārlekt uz galveno saturu

LBTU Fundamentālās bibliotēkas veidotās datubāzes un katalogi


LBTU Fundamentālās bibliotēkas vienotais meklētājs (PRIMO DISCOVERY)  - meklē informāciju elektroniskajā kopkatalogā, abonētajās un brīvpieejas tiešsaistes datubāzēs, LBTU bibliotēkas veidotajās datubāzēs (LBTU mācībspēku un pētnieku publikācijas, LBTU izdevumi, LBTU maģistra darbi).

                        Reģistrējieties ar LBTU IS lietotājkontu, klikšķinot lapas labajā augšējā stūrī, lai
                        - apskatītu savu lietotāja kontu un pagarinātu izsniegumu termiņus, 
                        - pasūtītu katalogā esošos izdevumus, 
                        - piekļūtu pilnajiem tekstiem abonētajās un brīvpieejas tiešsaistes datubāzēs, 
                        - saglabātu savus meklēšanas rezultātus. 

Apraksts informācijas meklēšanā Primo PDF_doc

Video pamācība informācijas meklēšanā Primo                                                       

 


TIEŠSAISTES DATUBĀZES BIS ALEPH500:

Kopkatalogs
 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze  raksti no Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem.

                                                                                                  PALĪGS informācijas meklēšanā bibliotēkas informācijas sistēmā ALEPH500 PDF_doc


LBTU Fundamentālajā bibliotēkā veidotās TIEŠSAISTES DATUBĀZES:

 • LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskais katalogs. Datubāze par dokumentiem, kas pieejami LBTU Fundamentālās bibliotēkas fondā, sākot no 1994. gada, kā arī par rekataloģizētajiem izdevumiem. Veidotajiem ierakstiem ir saites uz digitalizētiem LBTU izdevumu pilnajiem tekstiem.

Elektroniskie izdevumi (e-grāmatas, e-žurnāli, konferenču krājumi u.c.) LLU Fundamentālās bibliotēkas katalogā  E-izdevumi elektroniskajā katalogā

 

Jaunieguvumi LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā   Jaunieguvumi elektroniskajā katalogā

 

 • LBTU mācībspēku un pētnieku publikācijas (PALĪGS informācijas meklēšanā). Datubāze par LBTU mācībspēku un pētnieku publikācijām. Ierakstiem ir saites uz rakstu pilniem tekstiem LBTU konferenču materiāliem, LBTU izdevumiem, promociju darbiem un promociju darbu kopsavilkumiem (saskaņā ar vienošanos ar autoru), kā arī rakstiem ārzemju zinātniskajās datubāzēs Scopus, Web of Science, ScienceDirect, CABI, EBSCO u. tml.
   
 • LBTU aizstāvētie promocijas darbi (PALĪGS informācijas meklēšanā).

  LBTU aizstāvētie promocijas darbi Primo meklētajā
  Datubāze satur LBTU aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu bibliogrāfiskos aprakstus. 
  No 2003. g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz LBTU (LLU) aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumu tekstiem.
  Pieejami >110 promocijas darbu pilnie teksti saskaņā ar vienošanos ar autoru (tikai bibliotēkas tīklā, LBTU tīklā vai ārpus LBTU tīkla).

  LBTU žurnālu un konferenču raksti. Datubāze tiek veidota kopš 1996. gada. Tā ietver žurnālu rakstu, konferenču, kongresu, simpoziju, semināru materiālu aprakstus.
  Ir norādes uz rakstu pilniem tekstiem.
   
 • LBTU izdevumi. Datubāze satur izdevumu bibliogrāfiskos aprakstus no 1996. gada.
   
 • Par LBTU (LLU). Datubāze tiek veidota no 1996. gada. Tā satur materiālu par LBTU (LLU), tās vēsturi, Jelgavas pili, ar LBTU (LLU) saistītu personu biogrāfiju, kā arī publikāciju par LBTU (LLU) mācību procesu un zinātnisko darbību aprakstus.
 • LBTU mācībspēku un pētnieku patenti. Datubāze tiek veidota no 2007. gada. Tā ietver patentu publikāciju aprakstus ar izvērstām anotācijām.
   
 • LBTU maģistra darbi. Datubāze tiek veidota no 2014. gada. Tā satur LBTU (LLU) aizstāvēto maģistra darbu aprakstus.

Konsultācijas par informācijas meklēšanuUzziņu Informācijas centrā (255. telpa) un Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) 

telefons (+371) 63005695, vestule bibliogr@lbtu.lv