Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Darius Sargautis
"Enzimātiskā auzu proteīna koncentrāta ieguve un mitrā ekstrūzija"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās (PDF 990KB)
  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās (PDF 3MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 17. maijā plkst. 10:00 Pārtikas institūtā 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, Dr.sc.ing. Tatjana Ķince (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-1375).


Madara Misule
"Augu maiņas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes sistēmas"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne ar specializāciju “Lauksaimniecībā” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 13. jūnijā plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263).