Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Inta Kotāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9924-1394)
"Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un
uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 28. aprīlī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesore Dr. oec. Iveta Mietule (https://orcid.org/0000-0001-7662-9866)


Daiga Gāliņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0784-7354
"Rezistentā Escherichia coli izplatība cūkām, tā samazināšanas iespējas"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai Veterinārmedicīnas zinātnē PDF (PDF 4MB)
    DOI: 10.22616/dissertation/2023.002
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai Veterinārmedicīnas zinātnē PDF (PDF 1,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas zinātnes Promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 24. februārī Veterinārmedicīnas fakultātē (Helmaņa iela 8, Jelgava) A100 auditorijā plkst. 13.00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-5042).