Pārlekt uz galveno saturu

LBTU izdotie krājumi un žurnāli tiešsaistē

Informāciju par publikācijām var skatīt bibliotēkas
veidotajās datubāzēs: "LBTU mācībspēku un pētnieku publikācijas" un "
LBTU žurnālu un konferenču raksti"


Agronomijas vēstis : [zinātnisko rakstu krājums] / Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte = Proceedings in agronomy / Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Latvia University of Agriculture. Faculty of Agriculture. ISSN 1691-3485. 

Agronomijas vēstis : [zinātnisko rakstu krājums] / Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte = Proceedings in agronomy / Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Latvia University of Agriculture. Faculty of Agriculture. ISSN 1691-3485.

 

 

Datubāzes: AGRIS, CABI datubāze CAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


Baltic Surveying: international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Vytautas Magnus University (Lithuania). 202, Vol. 18. ISSN 2255-999X. DOI: 10.22616/j.balticsurveying.2023.vol18

Baltic Surveying: international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia), Vytautas Magnus University (Lithuania), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). ISSN 2255-999X. DOI: 10.22616/j.balticsurveying


Adrese tiešsaistēhttps://www.mvzf.lbtu.lv/lv/zinatniskais-zurnals-un-rakstu-krajumi-baltic-surveying

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Applied Science & Technology Source Ultimate, EBSCO Discovery Service, Primo Central (ExLibris).


 

Landscape architecture and art : scientific journal of the Latvia University of Life Sciences and Technologies / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies. Volume 23, Number 23, 2023, 95 p. DOI: 10.22616/j.landarchart.2023.23. E-ISSN 2255-8640

Landscape architecture and art : scientific journal of the Latvia University of Life Sciences and Technologies / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava: LBTU. ISSN 2255-8632. E-ISSN 2255-8640. DOI: 10.22616/j.landarchart.

 Adrese tiešsaistēhttps://journals.lbtu.lv/laa

Fakultātes mājaslapā: https://www.mvzf.lbtu.lv/lv/zurnals-landscape-architecture-and-art

 

SCImago Journal & Country Rank

Datubāzes: Scopus (indeksēts no 2016. gada), Web of Science (Clarivate Analytics) (indeksēts no 2016. gada), AGRIS, CAB Abstract, Crossref ( no 2017. gada), EBSCO Art & Architecture Source, EBSCO Discovery Service, EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source, EBSCO Academic Search Ultimate, Google ScholarPrimo (ProQuest-ExLibris).


 

Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Volume 50: Issue 345 (December 2023).Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939.

Adrese tiešsaistēhttps://sciendo.com/journal/PLUA

Adrese LBTU portālā: https://www.lbtu.lv/lv/ezurnali

 

 

Datubāzes: Scopus (indeksēts no 2020. gada), Agricola, AGRISCABI datubāzeCAB Abstracts, Crossref, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Food Science Source, EBSCO Discovery Service, J-Gate, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris), WorldCat (OCLC).


Real property cadastre in Baltic countries / Velta Parsova, Virginija Gurskiene, Madis Kaing ; Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics, Latvia University of Agriculture. Department of Land Management and Geodesy, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. Land Management Department. Jelgava : [b.i.], 2012. 168 lpp. ISBN 9789984480640.

 

Real property cadastre in Baltic countries / Velta Parsova, Virginija Gurskiene, Madis Kaing ; Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics, Latvia University of Agriculture. Department of Land Management and Geodesy, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. Land Management Department. Jelgava : [b.i.], 2012. 168 lpp. ISBN 9789984480640.

 

Datubāzes: Agricola, AGRIS, CABI datubāzeCAB Abstracts.


	 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultātes raksti / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte ; [galvenais redaktors Voldemārs Bariss].  Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2011- sēj. ISSN 1691-9920

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultātes raksti / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte ; [galvenais redaktors Voldemārs Bariss].  Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2011- sēj. ISSN 1691-9920

 

 

 

DatubāzesAGRIS, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


LBTU kongresu un konferenču krājumi

Informāciju par publikācijām var skatīt bibliotēkas
 veidotajā datubāzē
: "LBTU konferenču materiāli"


IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija : tēzes, Rīga, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava : LLU, 2018.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa (Rīga, 2018. g. 18. – 20. jūnijs) Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas referātu tēzes. Jelgava: LLU. – 113 lpp.
ISBN 978-9984-48-300-9 (USB)
ISBN 978-9984-48-301-6 (online)

 

 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas prezentācijas:

Datubāzes: AGRIS


	 Baltic surveying: proceedings / International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States. ISSN 2243-5999 (print). ISSN 2243-6944 (online).

 

 

Baltic surveying: proceedings / International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States. ISSN 2243-5999 (print). ISSN 2243-6944 (online)

 

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics /bijušais Thomson Reuters/ (2011. g.), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Sustainability Reference Center, EBSCO Academic Search Research & Development, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


 Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference "Būvniecība' ..." : konferences ziņojumu tēžu krājums / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava : LBTU. ISSN 2500-9915.
Adrese tiešsaistēhttps://www.vbf.lbtu.lv/lv/studentu-zinatniski-praktiska-konference-buvnieciba

DatubāzesAGRIS


Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). 

 

Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LBTU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Food Science Source, Scopus (2011)Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuter/ (2014., 2017., 2019.), Crossref (2017., 2019.), Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


Civil engineering '17 : 6th International Scientific Conference "Research for Environment and Civil Engineering Development 17” : proceedings, Jelgava, Latvia, November 2-3, 2017 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Environment and Civil Engineering. - Jelgava, 2017. - Vol. 6, 130 pages. ISSN 2255-8861 (online)Civil engineering '17 : 6th International Scientific Conference "Research for Environment and Civil Engineering Development 17” : proceedings, Jelgava, Latvia, November 2-3, 2017 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Environment and Civil Engineering. - Jelgava, 2017. - Vol. 6, 130 pages. ISSN 2255-8861 (online)
Adrese tiešsaistē
http://lbtufb.lbtu.lv/conference/Civil_engineering/2017/Latvia_CivilEngineering2017.pdf

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO, Scopus (2011.g.), Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2011. g., 2013. g., 2017.g.), Crossref (2017), Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


International Scientific Conference "Applied Information and Communication Technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. Jelgava. E-ISSN 2255-8586

 

International Scientific Conference "Applied Information and Communication Technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. Jelgava. E-ISSN 2255-8586

 

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuters/ (2010.g., 2013.g.), Google Scholar, Primo Central (ProQuest-ExLibris).


	 Latvia University of Agriculture - 70 : research results, actualities, prospects : proceedings : international scientific conference, [October 29, 2009, Jelgava, Latvia] / [organizing committee: chairman P. Rivža ... [et al.]]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.

 

Latvia University of Agriculture - 70 : research results, actualities, prospects : proceedings : international scientific conference, [October 29, 2009, Jelgava, Latvia] / [organizing committee: chairman P. Rivža ... [et al.]]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.

Adrese tiešsaistēhttp://lbtufb.lbtu.lv/conference/LLU-70-zin-konf/

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source.


24th International Scientific Conference. “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2023” No 57 Circular Economy: Climate Change, Environmental Aspect, Cooperation, Supply Chains, Efficiency of Production Process and Competitive of Companies, Integrated and Sustainable Regional Development, New Dimensions in the Development of Society, Rural Development and Entrepreneurship, Sustainable Bioeconomy

 

International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development": proceedings / Jelgava, Latvija. ISSN 1691-3078 (print). ISSN 2255-9930 (online). DOI: 10.22616/ESRD

Adrese tiešsaistēhttps://www.esaf.lbtu.lv/lv/proceedings-economic-science-for-rural-development

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2018.g. - 2023. g.), EBSCO Academic Search Complete (2007. g. - 2023. g.)EBSCO Academic Search Ultimate, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Discovery Service, Google Scholar,  Web of Science ™, Clarivate Analytics (2008. g. - 2021. g.), Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


    International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2006- sēj. ISSN 1691-5976 (online) 

 International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering and Information Technologies (Faculty of Engineering). Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2006- sēj. ISSN 1691-5976 (online). DOI: 10.22616/ERDev
Adrese tiešsaistēhttps://www.tf.lbtu.lv/conference/index.php?topicID=8

 

Datubāzes: Agricola, AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2017. g. - 2023. g.), EBSCO Academic Search Complete (2008. g. - 2023. g.), EBSCO Academic Search Ultimate (2008. g. - 2023. g.)Google ScholarScopus (2011. g. - 2023. g.)Web of Science (Clarivate Analytics) (2008. g. - 2021. g.), Primo (ProQuest-ExLibris).


International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Science

 

International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" / Latvia University of Agriculture. Faculty of Social Science.

Adrese tiešsaistēhttp://lbtufb.lbtu.lv/conference/new-dimensions-develop/2011/

 

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2011. g.), Google Scholar.


International Scientific Conference "Research for Rural Development 2022". Research for Rural Development 2023 : annual 29th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2023. 315 pages. ISBN 978-9984-48-422-8. ONLINE ISSN 2255-923X. DOI: 10.22616/rrd.29.2023

Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD.

 

Adrese tiešsaistēhttps://rrd.lbtu.lv/proceedings


 

 

Datubāzes: AGRISCABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2017. - 2023. g.g.), EBSCO (2010. g. - 2023. g.)Scopus (2009. - 2023. g.g.)Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (no 2009. g.), Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


Rural Environment. Education. Personality (REEP). (2023). Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 16, 12 th - 13 th May 2023. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics − 209 pages.  DOI: 10.22616/REEP.2023.16. ISSN 2661-5207 (online). ISBN 978-9984-48-413-6 (online); ISBN 978-9984-48-412-9 (print)

 

International Scientific Conference "Rural Environment. Education. Personality." (REEP) / [Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2661-5207 (online). ISSN 2255-8071 (print). DOI: 10.22616/REEP.

 

Adrese tiešsaistēhttp://www.lbtu.lv/en/conference-rural-environment-education-personality

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, Crossref (2018.g. - 2023.g.), EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Google Scholar, Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2012. g. - 2020. g.), Primo (ProQuest-ExLibris)

.


18th International Scientific Conference "Students on Their Way to Science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 21, 2023 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2023. - 100 p.

 

 

International scientific conference "Students on their way to science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts / Latvia University of Life Sciences and Technologies. 2009- ISSN 1691-5623

Adrese tiešsaistē: http://www.sws.lbtu.lv/proceedings

Datubāzes: AGRIS; CABI databasesCAB Abstracts; EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Google ScholarPrimo (ProQuest-ExLibris).


Ražas svētki "Vecauce - 2023": Lauksaimniecības augstākajai izglītībai – 160, Latvija – dabas stihiju varā. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LBTU, 2023. – 80 lp. ISBN 978-9984-48-417-4

 

Ražas svētki "Vecauce" / Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte, SIA Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”. Jelgava : Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

 

 

 

DatubāzesAGRIS; CABI databasesCAB Abstracts; EBSCO Academic Search Ultimate, Primo (ProQuest-ExLibris) Google Scholar.


Renewable energy and energy efficiency : proceedings of the international scientific conference / [chief editor, Pēteris Rivža]. Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012. 256 lpp. ISBN 9789984480701

Renewable energy and energy efficiency : proceedings of the international scientific conference / [chief editor, Pēteris Rivža]. Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012. 256 lpp. ISBN 9789984480701.

Adrese tiešsaistē:
http://lbtufb.lbtu.lv/conference/Renewable_energy_energy_efficiency

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2012), AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source.


Academic Agricultural Science in Latvia-150 	  International Scientific Conference "Academic Agricultural Science in Latvia-150". Academic agricultural science in Latvia-150 : proceedings : international scientific conference, September 19-21, 2013, Jelgava, Latvia / [organizing committee, chairman P. Rivža ; scientific committee: J. Skujāns ... [u.c.] ; Latvia University of Agriculture]. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [c2013]. 267 lpp. ISBN 9789984481180.

International Scientific Conference "Academic Agricultural Science in Latvia-150". Academic agricultural science in Latvia-150 : proceedings : international scientific conference, September 19-21, 2013, Jelgava, Latvia / [organizing committee, chairman P. Rivža ; scientific committee: J. Skujāns ... [u.c.] ; Latvia University of Agriculture]. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [c2013]. 267 lpp. ISBN 9789984481180.

Adrese tiešsaistē: http://lbtufb.lbtu.lv/conference/AAS_Latvia150/
Proceedings_Academic_Agric_Sc_Latvia150_2013.pdf

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


"Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai" raksti = Proceedings of the Scientific and Practical Conference Agricultural Science for Successful Farming / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Valsts lauku tīkls. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 258 lpp. ISBN 9789984480978.

"Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai" raksti = Proceedings of the Scientific and Practical Conference Agricultural Science for Successful Farming / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Valsts lauku tīkls. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 258 lpp. ISBN 9789984480978.

Adrese tiešsaistē:
http://lbtufb.lbtu.lv/conference/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming/

Datubāzes: AGRIS, CABI databasesCAB Abstracts, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).


 

Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LBTU, 2023. – 84 lp.

 

Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti = Proceedings of the scientific and practical conference "Harmonious Agriculture" / Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte ... [u.c.]. 2014- Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014- sēj. ISSN 2500-9451 (online)

 

 

DatubāzesAGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Academic Search Complete (2014. g. - 2023. g.), EBSCO Academic Search Ultimate, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris), Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2017. g.).


 

Konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes'' raksti, Jelgava, 2022. gada 2. decembrī =  Proceedings of Conference on "Current events in veterinary research and practice”, 2 December 2022, Jelgava, Latvia. 29 lpp. ISSN 1407-1754

 

Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiena : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" / Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 2008- Jelgava : LLU VMF, 2008-. sēj.

 

 

Datubāzes: Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters) (2010. g.), AGRISCABI databasesCAB Abstracts, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Google Scholar, Primo (ProQuest-ExLibris).