Pārlekt uz galveno saturu

Interneta resursi

VISPĀRĪGA SATURA UZZIŅU IZDEVUMI
ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS
 • Academic Earth – Academic Earth organizācija dibināta ar mērķi dot katram iespēju piekļūt pasaules augstākā līmeņa izglītībai. Internetā pieejami lekciju videoieraksti no Berklejas, Hārvardas, Prinstonas, Stanfordas, Kalifornijas, Jēlas universitātēm, kā arī Masačūsetsas Tehnoloģiskā institūta. Lekciju tematika: Bioloģija, Ķīmija, Datorzinātne, Inženierzinātne u. c. 
 • CiteSeerX – zinātniskās literatūras digitālā bibliotēka un meklētājprogramma, kas galvenokārt koncentrējusies uz literatūru datorzinātnēs un informācijas tehnoloģijās.
 • DOAJ  The Directory of Open Access Journals tiešsaistes datubāze, kas satur zinātnisku žurnālu pilnus tekstus; lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, inženierzinātnēs, kā arī matemātikā, vides un ekonomikas jautājumos, statistikā, sociālajās zinātnēs (Acta Veterinaria Scandinavica, u.c.). 
 • Europe PubMed Central ir unikāls bezmaksas informācijas resurss pētniekiem biomedicīnā un veselības zinātnēs.
 • Free e-Resources – brīvpieejas elektronisko resursu saraksts eIFL (Electronic Information for Libraries) mājas lapā. 
 • Clarivate Analytics Web of Science – satur daudzpusīgu zinātnisku informāciju eksaktajās zinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs, kā arī piedāvā „analīzes rīkus”, kas nosaka autorus, kuri par attiecīgo tematu rakstījuši visvairāk, atrod institūcijas, kuras publicē rakstus kādā noteiktā jomā, sniedz ieskatu publikāciju tendencēs, nosaka ievērojamākos sadarbības partnerus zinātniskajos projektos. 
 • IEEE open – IEEE datubāzes brīvpieejas žurnāli.
 • Mendeley ir interneta programma, kas ļauj pārvaldīt, sakārtot zinātniskos darbus, kā arī dalīties ar tiem, sadarboties tiešsaistē ar citiem zinātniekiem. Automātiski veido bibliogrāfiju, darbojas kā akadēmiskās vides sociālais tīkls, palīdz organizēt savu pētījumu, ļauj importēt dokumentus no citām datubāzēm u. c. 
 • Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija - http://gramatas.lndb.lv/.
 • LearnTechLib digitālā bibliotēka ir starptautisku zinātniski recenzētu žurnālu rakstu un konferenču materiālu vērtīgs interneta resurss par jaunākajiem pētījumiem, kas ir saistīti ar izglītības tehnoloģiju un e-mācību visiem aspektiem.
 • Open Educational Resources – pieejami licencētu kursu materiāli, stundu plāni, mācību grāmatas, spēles, programmatūra un citi materiāli studiju procesam.
 • ResearchGATE – lielākais zinātnieku un pētnieku bezmaksas sociālais tīkls pasaulē. 
 • Springer LINK – informācija par Springer izdevniecības grāmatām un žurnāliem zinātnē, tehnikā un medicīnā.
 • VOCEDplus – starptautiskā augstākās izglītības pētniecības datubāze.
 • Wolfram Education Group (Mathematica) – brīvpieejas semināri angļu valodā. 
INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA
SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Socioloģija. Sociālā psiholoģija
EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
Statistika
DABAS ZINĀTNES
Vide. Dabas aizsardzība
Ķīmija
Bioloģija. Biotehnoloģija
MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
 • Europe PubMed Central ir unikāls bezmaksas informācijas resurss pētniekiem biomedicīnā un veselības zinātnēs.
 • Latvijas Medicīnas Informācijas Portāls – par veselību, ārstiem un medicīnu
 • Latvijas veselības portāls – uzziņas par medicīnas un farmācijas uzņēmumiem un nozares aktualitātēm. Veselība, veselīgs dzīvesveids un rehabilitācija.
 • PubMed – ASV Medicīnas Nacionālā bibliotēka nodrošina pieeju vairāk par 23 miljoniem citātu biomedicīnā no MEDLINE datubāzes, dzīvības zinātņu žurnāliem un tiešsaistes grāmatām
 • Viss par farmāciju – portāls farmaceitiem un ārstiem – farmacija-mic.lv
VETERINĀRMEDICĪNA
TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES
LAUKSAIMNIECĪBA
Biškopība
Dārzkopība
Lopkopība
Zvejniecība. Zivkopība
MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA
MĀJTURĪBA
Kulinārija
PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI
Iekārtas
Iepakojums
Uzņēmumi
BŪVNIECĪBA
KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA
MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS
Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra
Sports.Spēles. Tūrisms