Pārlekt uz galveno saturu

Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija depozītbibliotēka

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (Food and Agriculture Organization of the United Nations) tika dibināta 1945. gadā, lai uzlabotu iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, dzīves apstākļus lauku iedzīvotājiem un paaugstinātu lauksaimniecības ražīgumu. Organizācijas uzdevums ir apkopot, analizēt, izskaidrot un izplatīt informāciju, kas attiecas uz pārtiku un lauksaimniecību. Tāpēc organizācija veicina un atbalsta zinātnes aktivitātes un tehnisko sadarbību starp valstīm.

1994. gadā LBTU Fundamentālā bibliotēka sāka darboties ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas sistēmā. 1998. gada 20. martā LBTU Fundamentālajā bibliotēkā darbu uzsāka ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka, kas apkalpo ikvienu interesentu. Tās fonds aptver tematus pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauksaimniecības ekonomikā, veterinārmedicīnā, statistikā u. c. saskarnozarēs.

Plaša un vispusīga informācija par ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, tās izdotajiem materiāliem, kā arī datubāzes atrodamas tīmekļa vietnē: http://www.fao.org. Statistikas dati par pasaules lauksaimniecību, mežsaimniecību, pārtiku u. c. saskarnozarēm: http://faostat.fao.org (palīgmateriāls latviešu valodā FAO statistikas informācijas meklēšanā).

Depozītbibliotēkā ir apkopota un izvietota informācija par Eiropas Savienību.

Depozītbibliotēkas fondā ir pieejamas arī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas izdotās datubāzes lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM).

Iespieddarbus un citus dokumentus uz mājām neizsniedz. Ir iespējama materiālu kopēšana.

Darba laiks:
            Pirmdienās – Piektdienās 9.00–17.00
Adrese: adreseJelgava, LV-3001, Lielā iela 2, 258. telpa.
E-pasts: vestule bibliogr@lbtu.lv
Tālrunis: telefons +371 63005695, 132