Pārlekt uz galveno saturu

Jaunieguvumi

2019. gada janvāra jaunieguvumi

  Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
  Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
  Informātika. Datortehnika
  Filozofija. Psiholoģija
  Reliģija. Teoloģija
  Sabiedriskās Zinātnes
  Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
  Dabas Zinātnes
  Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

VISPĀRĪGA SATURA UZZIŅU IZDEVUMI

 • Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
  Abonements - 18/487
  Lasītava - (031) ; 18/487 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Tabūns, Pēteris. Latvijas "Dzīvības stratēģija" / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore Žanna Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabūna personīgā arhīva. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], [2018] - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements - 19/9

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Mensons, Marks. Smalkā "pofigisma" māksla : paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids / Marks Mensons ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - [Rīga] : Sētava, [2018] - 213 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/18
   
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13
   
 • Zusta, Zane. Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande ; ilustrāciju autore Līva Ozola ; vāka dizains: Dagnis Skurbe ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; vāka attēls: Mārtiņš Cīrulis ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements - 19/21

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/20
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

Politika

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
   
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Abonements - 19/16

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Boldiševica, Madara. Mācību video izmantošana pieaugušo interešu izglītībā / Madara Boldiševica ; redaktore: Dr.paed. Vija Dišlere ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Nataļja Vronska ; vāka dizains Madara Boldiševica. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm + 1 DVD
  Abonements - 19/33
  Lasītava - 37 ; 19/33
   
 • Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 2 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 284 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol2.pdf
  Abonements - 19/35
  Lasītava - 63 ; 19/35 
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26

Etnogrāfija. Folklora

 • Kursīte, Janīna. Dainu kodekss : [vārdnīca] / Janīna Kursīte ; zinātniskās recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne ; Oskars Stalidzāns, dizains. - Rīga : Rundas, 2018. - 798 lpp. ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/29
 • Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
  Abonements - 19/25
 • Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/10
 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17
 • Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/4
 • Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/5
 • Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/3
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • The state of agricultural commodity markets / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2004-. - sēj. : tab., diagr. ; 30 cm.
  Pilns teksts (2018): http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf
  2018. - 2018. - 92 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 339 ; T/773

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Botānika

 • Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps : summary of academic dissertation for acquiring the Doctor's degree of Forest sciences / Indulis Brauners ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr. Rimvydas Vasaitis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 51 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Indulis_Brauners_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_MF.pdf
  Abonements - D/19/2
 • Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darbs Mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps / Indulis Brauners ; promocijas darba vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultātes Mežkopības katedra. - Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 70 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/2
 • Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.silv. / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Polmanis_Kaspars_promocijas_darba_kopsavilkums_2018_LLU_MF.pdf
  Abonements - D/19/3
 • Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un Mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Salaspils ; Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 90 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/3

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
 • O'Braiens, Toms. Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2018] - 327, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Abonements - 19/23

VETERINĀRMEDICĪNA

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Agrotehnika. Zemkopība

Augu aizsardzība

 • Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps : summary of academic dissertation for acquiring the Doctor's degree of Forest sciences / Indulis Brauners ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr. Rimvydas Vasaitis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 51 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Indulis_Brauners_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_MF.pdf
  Abonements - D/19/2

Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darbs Mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps / Indulis Brauners ; promocijas darba vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultātes Mežkopības katedra. - Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 70 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/19/2

Daudzgadīgo ziedošo augu joslas - rīks kaitēkļu ierobežošanas uzlabošanai ābeļu stādījumos : funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība / Lukas Pfiffner [un vēl 5 autori] ; Research Institute of Organic Agriculture FiBL, SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" ; tulkojums uz latviešu valodu: Edīte Jākobsone, Jānis Gailis, Laura Ozoliņa-Pole, Jānis Jaško. - Fric, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture FiBL ; Rīga : Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, [2018] - 15, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rokasgrāmata ; No. 1116 (2018))
Abonements/Arhīvs - 19/1

Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.silv. / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Polmanis_Kaspars_promocijas_darba_kopsavilkums_2018_LLU_MF.pdf
Abonements - D/19/3

Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un Mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Salaspils ; Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 90 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/19/3

Dārzkopība

Dārzkopja padomnieks. 2019 / rakstu autori: Inese Drudze, Ilona Klovāne un Inita Šteinberga ; foto: Valdis Semjonovs, Uldis Muzikants ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm
Abonements/Arhīvs - T/355

Daudzgadīgo ziedošo augu joslas - rīks kaitēkļu ierobežošanas uzlabošanai ābeļu stādījumos : funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība / Lukas Pfiffner [un vēl 5 autori] ; Research Institute of Organic Agriculture FiBL, SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" ; tulkojums uz latviešu valodu: Edīte Jākobsone, Jānis Gailis, Laura Ozoliņa-Pole, Jānis Jaško. - Fric, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture FiBL ; Rīga : Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, [2018] - 15, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rokasgrāmata ; No. 1116 (2018))
Abonements/Arhīvs - 19/1

Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars : summary of the Doctoral Thesis for the scientific degree Dr.agr. / Dzintra Dēķena ; darba zinātniskais vadītājs Prof., Dr.biol. Ina Alsiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dr.agr. Māra Skrīvele, Dr.biol. Uldis Kondratovičs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. - 50 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/fruit_growing/Dzintra_Dekena_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_LF.pdf
Abonements - D/19/1

Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora (Dr.agr.) grāda iegūšanai lauksaimniecības nozares, laukkopības apakšnozarē = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars / Dzintra Dēķena ; promocijas darba vadītāja Profesore, vadošā pētniece Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/19/1

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 2 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 284 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol2.pdf
Abonements - 19/35
Lasītava - 63 ; 19/35

Zvejniecība. Zivkopība

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata. 2019 / sastādījis Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: V. Aleksandrovs, A. Babru, U. Circenis [un vēl 13 fotogrāfi] ; karikatūras: Gatis Šļūka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 221, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
Abonements/Arhīvs - T/542

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps : summary of academic dissertation for acquiring the Doctor's degree of Forest sciences / Indulis Brauners ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr. Rimvydas Vasaitis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 51 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Indulis_Brauners_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_MF.pdf
Abonements - D/19/2

Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos : promocijas darbs Mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps / Indulis Brauners ; promocijas darba vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultātes Mežkopības katedra. - Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 70 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/19/2

Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.silv. / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ; Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Polmanis_Kaspars_promocijas_darba_kopsavilkums_2018_LLU_MF.pdf
Abonements - D/19/3

Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātnes nozares Meža ekoloģijas un Mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus sylvestris L.) stands / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Salaspils ; Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 90 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/19/3

Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 276 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol1.pdf
Abonements - 19/35
Lasītava - 63 ; 19/35

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
Abonements - 19/34
Lasītava - 502/504 ; 19/34
Mācību literatūras abonements (76. telpa)

MĀJTURĪBA

Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
Abonements - 19/25

Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
Abonements - 19/10

Kulinārija

Dabas dāvana dzērvene : recepšu grāmatiņa. - [Pārgaujas novads] : Pārgaujas novada pašvaldība, [2018] - 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 19/6

Garšvielas maisījumos / Līgija Ciekure. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/1 (288))
Lasītava - 641 ; Br/19/1

Kalniņa, Inga. Pilnām mutēm : pavārburtnīca bērniem / autore Inga Kalniņa. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2018- - sēj. : ilustrācijas ; 24 cm.
1. - 2018. - 96 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/973 

Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 19/4

Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 19/5

Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 19/3

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 276 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol1.pdf
Abonements - 19/35
Lasītava - 63 ; 19/35

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
Abonements - 19/20

Pīlēns, Uldis. (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
Abonements - 19/22
Lasītava - 658 ; 19/22

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Landscape architecture and art : scientific journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : [Latvia University of Life Sciences and Technologies], 2012- - sēj. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 29-30 cm.
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/
Pilns teksts (Vol. 13): http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2018/vol_13/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_13_2018.pdf
Vol.13, no.13. - 2019. - 142 p.
Abonements - T/933
Lasītava - Landscape architecture and art ; T/933

Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 276 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol1.pdf
Abonements - 19/35
Lasītava - 63 ; 19/35

Arhitektūra

Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija. I [1], A-H / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotāja vācu valodā Agnese Bergholde-Volfa ; mākslinieki: Rihards Delvers, Mārtiņš Kreicbergs. - Rīga : DUE, 2018. - 311 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm
Lasītava - 72 ; 19/27>

Daiļamatniecība. Dizains

Stabulniece, Dace. Dizaina kamasutra : rokasgrāmata topošajam interjera dizaineram. 1 / Dace Stabulniece ; intervijas, redaktore Ieva Laube ; dizains: Monta Briede ; ilustrācijas: Māra Drozdova. - [Rīga] : Dace Stabulniece, [2018] - 287 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm
Abonements - 19/32

Fotogrāfija

Vilis Rīdzenieks / sastādītāja un priekšvārda autore Katrīna Teivāne-Korpa ; tekstu autori: Gunārs Janaitis, Lauma Lanceniece, Mārtiņš Mintaurs, Katrīna Teivāne-Korpa, Alise Tīfentāle ; literārās redaktores: Antra Bula (latviešu valodā), Iveta Boiko (angļu valodā) ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; Alises Tīfentāles teksta tulkojums no angļu valodas: Anda Baklāne ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 489 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
Abonements - 19/8

Sports. Spēles. Tūrisms

Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis [un vēl 6 redaktori] ; redaktors un sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta Andersone, Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens, Dainis Caune [un vēl 22 autori] ; recenzenti: Dr.paed. Juris Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; foto: Juris Bērziņš-Soms, Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Sporta muzejs, [2018] - 480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 796/799 ; 18/486

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
Abonements - 18/487
Lasītava - (031) ; 18/487

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

Barbans, Jānis. 100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans ; priekšvārds: Andris Vilks ; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Anda Juta Zālīte ; māksliniece Līga Dubrovska ; kartogrāfes: Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa Sēta : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2018] - 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm
Abonements - 19/11

Blankenhagens, Herberts fon. Pasaules vēstures malā : atmiņas no vecās Vidzemes, 1913-1923 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi, ziņu par autoru un pēcvārda autore: Indra Čekstere ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.hist. Gints Apals ; Gunāra Dukštes vāka foto ; mākslinieks Andris Lamsters ; ievads: Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens. - Rīga : Madris, [2018] - 254, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm
Abonements - 19/30

Cilvēkglābējs Žanis Lipke / sastādītāja Lolita Tomsone ; zinātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; redaktore Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs ; interviju tulkojums: Anna Peršteina. - Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls : Zinātne, [2018] - 270, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm
Abonements - 19/31

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 1067, [3] lpp. ; 25 cm + pielikums (sējums, 267, [3] lpp.)
Abonements - 19/28

Ivbulis, Viktors. Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem / Viktors Ivbulis ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; mākslinieks Aldis Aleks. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Zinātne, [2018] - 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm
Abonements - 19/15

Kalniete, Sandra. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; redaktore Inta Čaklā ; Māra Sīmansona vāka dizains un grāmatā izmantoto materiālu noformējums. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018] - 278, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm
Abonements - 19/19

Lancmanis, Imants. Dievinātā Doroteja / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore: Dace Lāže ; foto: Imants Lancmanis, Ints Lūsis, Ginters Brīninghauzs [un vēl 3 fotogrāfi]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2018. - 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm
Abonements - 19/12

Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts / sastādījuši: Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders ; redaktori: Ivars Ījabs, Ilgvars Misāns ; tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne ; literārā redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018] - 366, [1] lpp. : diagrammas, karte ; 22 cm
Abonements - 19/24

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. VIII [8] / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; teksta autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa [un vēl 4 autori] ; foto: Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts ; priekšvārds: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2018] - 170, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība)
Abonements - 14/134

Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
Abonements - 19/16

 

 

 

Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
Filozofija. Psiholoģija
Reliģija. Teoloģija
Sabiedriskās Zinātnes
Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
Dabas Zinātnes
Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
Lasītava - 0 ; 19/64

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190 lpp.
Lasītava - 63 ; 19/76

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Etnogrāfija. Folklora

Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
Lasītava - 39 ; 19/67

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
Abonements/Arhīvs - T/402

DABAS ZINĀTNES

Bioloģija. Biotehnoloģija

Vaidyanath, K. Introduction to Biology and Biotechnology / K. Vaidyanath, K. Pratap Reddy, K. Satya Prasad. - Second edition. - Hyderabad : BS Publications, 2009. - xxiv, 652 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
Lasītava - 57 ; 19/63

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Daba palīdz : augi veselībai / Gunta Tabore. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/3 (290))
Lasītava - 61 ; Br/19/3

Uztura mācība

Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 19/77

VETERINĀRMEDICĪNA

Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp. :
Lasītava - 619 ; 19/65

BSAVA Pocketbook for Vets / editor: Sheldon Middleton. - Second edition. - Quedgeley, Gloucester : British Small Animal Veterinary Association, 2019 - xii, 291 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 15 cm
Lasītava - 619 ; 19/73

Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
Lasītava - 0 ; 19/64

Green, Dick. Animals in Disasters / Dick Green. - Oxford : Butterworth-Heinemann is an imprint of Esevier, [2019] - x, 265 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 19/74

Rea, Charlotte. Animal Matters : diary of an inner-city vet / Charlotte Rea. - London : Coronet is an imprint of Hodder & Stroughton, 2019. - 245 lpp. ; 24 cm
Lasītava - 619 ; 19/68

Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70

Small Animal Medicine and Metabolic Disorders / edited by Craig Ruaux. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019 - ix, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Self-assessment color review)
Lasītava - 619 ; 19/69

Sonsthagen, Teresa F. Veterinary Instruments and Equipment : a pocket guide / Teresa F. Sonsthagen. - Fourth edition. - St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019 - xii, 898 lpp. : ilustrācijas ; 19 x 14 cm
Lasītava - 619 ; 19/72

Wiggs's Veterinary Dentistry : principles and practice / edited by Heidi B. Lobprise and Johnathon R. (Bert) Dodd. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xii, 522 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 619 ; 19/62

LAUKSAIMNIECĪBA

Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190 lpp.
Lasītava - 63 ; 19/76

Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; vāka dizains: Dainis Barkāns ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 63 lpp. ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē (PDF): http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2019/Tezes_lidzsvarota-lauksaimnieciba2019_LF.pdf
Abonements - T/968

Augsnes zinātne

Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
Lasītava - 39 ; 19/67

Praktiskā ģenētika un selekcija

Quality Breeding in Field Crops / editors Asif M. Iqbal Qureshi, Zahoor Ahmad Dar, Shabir Hussain Wani. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xvii, 275 lpp. ; ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
Lasītava - 631.52 ; 19/75

 

Dārzkopība

Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
2018 (10. izd.) - 2018. - 338 lpp.
Abonements/Arhīvs - 99/773

Špats, Andris Ansis. Par Latviju - ziedošu dārzu zemi! / Andris Ansis Špats ; literārā redaktore Vineta Elsiņa. - [Vidriži, Limbažu novads] : [Zemnieku saimniecība - pētnieciskā jaunsaimniecība "GUNDEGAS"], [2018] - 183 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 19/80

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp. :
Lasītava - 619 ; 19/65

Hajati, Hosna. Spirulina Platensis in Poultry Nutrition / by Hosna Hajati and Mojtaba Zaghari. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xxiii, 207 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Lasītava - 636.5 ; 19/71

Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70

Zvejniecība. Zivkopība

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
Abonements/Arhīvs - T/402

MĀJTURĪBA

Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 19/77

Kulinārija

Rubinskiene, Marina. Senas latviešu un lietuviešu ēdienu receptes mūsdienīgā izpildījumā = Senieji latvių ir lietuvių receptai šiuoaikiškai = Ancient Latvian and Lithuanian Recipes with a Modern Twist / Marina Rubinskiene, Dalija Segliņa, Anita Olšteine. - [Dobele] : [Dārzkopības institūts], 2018. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 23 cm
Abonements/Arhīvs - 19/79

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Electrolyzed Water in Food: Fundamentals and Applications / editors Tian Ding, Deog-Hwan Oh, Donghong Liu. - Hangzhou : Zhejiang University Press ; Singapore : Springer Nature Singapore, 2019 - x, 274 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 664 ; 19/66

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Retorika

Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
Lasītava - 0 ; 19/64
 


 

 

 

2019. gada aprīļa jaunieguvumi

  Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
  Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
  Informātika. Datortehnika
  Filozofija. Psiholoģija
  Reliģija. Teoloģija
  Sabiedriskās Zinātnes
  Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
  Dabas Zinātnes
  Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Yearbook. 2019 / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor: Regīna Jozauska ; design: Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. - Rīga : Zinātne, [2019] - 96 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - T/974

 
INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Applications of Image Processing and Soft Computing Systems in Agriculture / Navid Razmjooy, Vania Vieira Estrela, editors. - Hershey, PA : IGI Global, [2019] - xxi, 337 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 27 cm - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 63 ; 19/92

 

 • Bessant, Conrad. Building Bioinformatics Solutions : with Perl, R, and SQL / Conrad Bessant, Darren Oakley, Ian Shadforth. - Second edition. - Oxford : Oxford University Press, [2014] - 1 tiešsaistes resurss (350 lp.) : ilustrācijas
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=710456&site=ehost-live&scope=site
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=710456&site=ehost-live&scope=site

 

 • Carreira, Pablo. Geospatial Development by Example with Python : build your first interactive map and build location-aware applications using cutting-edge examples in Python / Pablo Carreira. - Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (319 lp.) : ilustrācijas - (Community Experience Distilled)
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS Lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site

 

 • Essentials of Bioinformatics / Noor Ahmad Shaik, Khalid Rehman Hakeem, Babajan Banaganapalli, Ramu Elango, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - sējumi <1-> : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 575 ; 19/107

 

 • Mastering R for Quantitative Finance : use R to optimize your trading strategy and build up your own risk management system / Edina Berlinger [un vēl 17 autori]. - Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (343 lp.) : diagrammas, ilustrācijas - (Community Experience Distilled)
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=965253&site=ehost-live
  E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=965253&site=ehost-live

 
SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Statistika

 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  2018. - 2018. - 359 lpp.
  Abonements - T/32

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Mapping the Social Landscape : readings in sociology / editor Susan J. Ferguson. - Eighth edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE, [2018] - xix, 688 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Lasītava - 316 ; 19/111

 
Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Ainavu arhitektūra un plānošana : 20 gadi = 20 years of landscape architecture and planing / sastādīja: Natalija Ņitavska, Madara Markova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2015. - 99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
FBAK1 - 19/99
 
Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē : promocijas darba kopsavilkums Dr.paed. zinātniskā grāda iegūšanai = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Dace Brizga ; darba zinātniskais vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; darba recenzenti: Dr.paed. Karine Oganisjana, Dr.oec. Jānis Ieviņš, Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. - 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Pieeja tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Dace_Brizga_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU.pdf
FBAK1 - D/19/5
 
Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : promocijas darbs pedagoģijas (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Dace Brizga ; promocijas darba vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 167 lp, 41 nenumurēta lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm
FBAL1 - D/19/5
 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 1/2 no 100 : 2014.-2018. gads / galvenā redaktore un sastādītāja Andra Zvirbule ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; ESAF. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 366 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
FBABI - 19/86
FBAK1 - 19/86
FBAL1 - 378 ; 19/86 
 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte: docētāju devums Latvijai : 1968-50-2018 / galvenais redaktors un sastādītājs Voldemārs Strīķis ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 333 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
FBABI - 19/87
FBAK1 - 19/87
FBAL1 - 378 ; 19/87 
 
Gailums, Aleksandrs. Ar informācijas tehnoloģijām lauku attīstībai pusgadsimta garumā / Aleksandrs Gailums ; redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Inga Viļumsone ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 97 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
FBAK1 - 19/88
FBAL1 - 378 ; 19/88 

Etnogrāfija. Folklora

Heinl, Kathrin. Sitten, Bräuche und Traditionen : ein kulturhistorischer Abriss aus Sachsen-Anhalt ; Erinnerungen von Frauen auf dem Land, zusammengetragen durch den LandFrauenverband Sachsen-Anhalt / Aufgeschrieben von Kathrin Heinl ; LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. - Magdeburg : LandFrauenverband Sachsen-Anhalt, 2010. - 166 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
FBAK1 - 19/85
 
EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
FBAL1 - 502/504 ; 19/94
 
Darbs. Darba ekonomika

Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē : promocijas darba kopsavilkums Dr.paed. zinātniskā grāda iegūšanai = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Dace Brizga ; darba zinātniskais vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; darba recenzenti: Dr.paed. Karine Oganisjana, Dr.oec. Jānis Ieviņš, Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. - 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Pieeja tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Dace_Brizga_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU.pdf
FBAK1 - D/19/5
 
Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : promocijas darbs pedagoģijas (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Dace Brizga ; promocijas darba vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 167 lp, 41 nenumurēta lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm
FBAL1 - D/19/5
 
Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos. Otrā grāmata / Gunārs Godiņš ; redaktors un priekšvārda autors Jānis Polis ; dizains: Anda Nordena. - Alūksne : Selja, 2019. - 88 lpp. ; 24 cm
FBAK1 - 14/255

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Agroecological Transitions: From Theory to Practice in Local Participatory Design / Jacques-Eric Bergez, Elise Audouin, Olivier Therond, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xvi, 335 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
FBAL1 - 63 ; 19/109
 
Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia / OECD. - Paris : OECD Publishing, [2019] - 210, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (OECD Food and Agricultural Reviews, ISSN 2411-426X)
FBAK1 - 19/113

Rūpniecības ekonomika

The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
FBAL1 - 663 ; 19/93

DABAS ZINĀTNES
Vide. Dabas aizsardzība

Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
FBAL1 - 502/504 ; 19/94
 
Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
FBAK1 - 19/81
FBAL1 - 631.6 ; 19/81 

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Carreira, Pablo. Geospatial Development by Example with Python : build your first interactive map and build location-aware applications using cutting-edge examples in Python / Pablo Carreira. - Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (319 lp.) : ilustrācijas - (Community Experience Distilled)
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS Lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site
 
Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos. Otrā grāmata / Gunārs Godiņš ; redaktors un priekšvārda autors Jānis Polis ; dizains: Anda Nordena. - Alūksne : Selja, 2019. - 88 lpp. ; 24 cm
FBAK1 - 14/255

Bioloģija. Biotehnoloģija

Bessant, Conrad. Building Bioinformatics Solutions : with Perl, R, and SQL / Conrad Bessant, Darren Oakley, Ian Shadforth. - Second edition. - Oxford : Oxford University Press, [2014] - 1 tiešsaistes resurss (350 lp.) : ilustrācijas
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā) http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=710456&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu) http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=710456&site=ehost-live&scope=site
 
Essentials of Bioinformatics / Noor Ahmad Shaik, Khalid Rehman Hakeem, Babajan Banaganapalli, Ramu Elango, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - sējumi <1-> : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
FBAL1 - 575 ; 19/107
 
New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering : microbial biotechnology in agro-environmental sustainability / edited by Jay Shankar Singh, D.P. Singh. - Amsterdam : Elsevier, [2019] - xiii, 315 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
FBAL1 - 60 ; 19/90
 
MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Uztura mācība

Whole Grains : processing, product development, and nutritional aspects / edited by Shabir Ahmad Mir [un vēl 2 redaktori]. - Boca Raton : CRC Press, [2019] - 1 tiešsaistes resurss (304 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams LLU datortīklā): https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351104753
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351104753
 
VETERINĀRMEDICĪNA

BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging / editors: Robert M. Kirberger, Fintan J. McEvoy. - Second edition. - Quedgeley, Gloucester : British Small Animal Veterinary Association, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (409 lp.) : ilustrācijas - (BSAVA Manuals Series)
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1440032&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1440032&site=ehost-live&scope=site
 
Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
FBAL1 - 619 ; 19/105
 
Pharmacotherapeutics for Veterinary Dispensing / edited by Katrina L. Mealey. - Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, [2019] - xiv, 623 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
FBAL1 - 619 ; 19/106
 
TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Advances in Energy Research / Morena J. Acosta, editor. - New York : Nova Science Publishers, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (206 lp.) : ilustrācijas, tabulas - (Advances in Energy Research, ISSN 2157-1562 ; Vol. 26)
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1512184&site=ehost-live
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1512184&site=ehost-live
 
Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

Hewitt, James P. Sick building syndrome : second wind / James P. Hewitt. - [Second edition]. - [Amerikas Savienotās Valstis] : Lulu Distribution ; 2015. - 144 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm.
FBAL1 - 628 ; 19/112
 
LAUKSAIMNIECĪBA

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
Izdevums tiešsaistē http://acta.mendelu.cz/
66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp.
67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp.
FBAK1 - T/741

Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
2018. - 2018. - 359 lpp.
FBAK1 - T/32

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
FBAL1 - 631.3 ; 19/103
 
Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
FBAL1 - 635.9 ; 19/89
 
Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
FBAL1 - 631.3 ; 19/103

Augsnes zinātne

Soil Fertility Management for Sustainable Development / Deepak G. Panpatte, Yogeshvari K. Jhala, editors. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2019] - xi, 303 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
FBAL1 - 631.4 ; 19/95
 
Agrotehnika. Zemkopība

Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
FBAL1 - 635.9 ; 19/89

Meliorācija

Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
FBAK1 - 19/81
FBAL1 - 631.6 ; 19/81 

Lauksaimniecības ekoloģija

Wojtkowski, Paul. Agroecology : simplified and explained / Paul Wojtkowski. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xviii, 437 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
FBAL1 - 63 ; 19/108
 
Augu aizsardzība

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts / Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2001- - sēj. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm.
Izdevums tiešsaistē: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi.aspx
2019. - 2019. - 388 lpp.
FBAK2 - T/731 
 
Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
FBAK1 - 16/113
FBAL1 - 630 ; 16/113 

Dārzkopība

Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
FBAL1 - 635.9 ; 19/89

Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
FBAK2 - Br/19/4
FBAL1 - 634 ; Br/19/4

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
FBAL1 - 619 ; 19/105
 
Kāpēc govīm ir ragi / autori: Anet Spengler-Neff, Beatrice Hurni and Ricco Streiff sadarbībā Šveices Biodinamiskās lauksaimniecības asociācijas Liellopu audzētāju biedrību ; tulkojums latviešu valodā: Ina Strautniece ; konsultante Ilze Pētersone ; fotogrāfi: Thomas Alföldi, Beatrice Hurni, Jan Brinkmann [un vēl 11 fotogrāfi] ; zīmētāji: Magdalena Savoldelli Lorenz, Johanna Probst. - Rīga : Alis, [2019] - 28 lpp. : ilustrācijas, shēma ; 30 cm
FBAK2 - 19/97

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
Izdevums tiešsaistē http://acta.mendelu.cz/
66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp.
67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp.
FBAK1 - T/741

Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
FBAL1 - 635.9 ; 19/89

Dreimanis, Andrejs. Mežsaimniecības pamati : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Andrejs Dreimanis, teksts, foto ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.silv. Imants Baumanis, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
FBAK1 - 19/83
FBAL1 - 630 ; 19/83 
 
Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
FBAK1 - 16/113
FBAL1 - 630 ; 16/113 

MĀJTURĪBA
Kulinārija

Meirāne, Signe. 52 omletes : viena omlete katrai nedēļas nogalei / Signes Meirānes receptes un fotogrāfijas. - Rīga : Story About Food, [2018] - 159 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm
FBAK2 - 19/98

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Whole Grains : processing, product development, and nutritional aspects / edited by Shabir Ahmad Mir [un vēl 2 redaktori]. - Boca Raton : CRC Press, [2019] - 1 tiešsaistes resurss (304 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams LLU datortīklā): https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351104753
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351104753
 
DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
FBAL1 - 663 ; 19/93
 
Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
FBAK2 - Br/19/4
FBAL1 - 634 ; Br/19/4

BŪVNIECĪBA

Cross-laminated timber : design and performance. - High Wycombe, Buckinghamshire, UK : Exova BM TRADA, 2017. - 153 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
FBAL1 - 624.01 ; 19/91
 
Design checks for HVAC : a quality control framework / revised by Kevin Pennycook. - Second edition. - Bracknell : BSRIA, 2007. - 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 4/2007)
FBAL1 - 696/697 ; 19/100
 
Haines, Roger W. HVAC Systems Design Handbook / Roger W. Haines, Michael E. Myers. - Fifth edition. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2010] - xvi, 560 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
FBAL1 - 696/697 ; 19/110
 
Hawkins, Glenn. Rules of Thumb : guidelines for building services / by Glenn Hawkins. - 5th edition. - [Bracknell] : BSRIA, 2011. - 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2011)
FBAL1 - 69 ; 19/101
 
Langmaid, John. Choosing building services : a practical guide to system selection / by John Langmaid. - Bracknell : BSRIA, 2004. - 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2004)
FBAL1 - 69 ; 19/102
 
Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
FBAL1 - 72 ; 19/96
 
MĒBEĻU RŪPNIECĪBA

Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
FBAK1 - 19/82
FBAL1 - 684 ; 19/82 

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS
Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
FBAL1 - 72 ; 19/96
 
Arhitektūra

Allen, Edward. The Architect's Studio Companion : rules of thumb for preliminary design / Edward Allen and Joseph Iano. - Sixth edition. - Hoboken, New Jersey : Willey, [2017] - ix, 495 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm.
FBAL1 - 72 ; 19/104
 
Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
FBAL1 - 72 ; 19/96
 
Schloesserland Sachsen : Old Splendor in New Glory : Saxony. State of the Arts. - Dresden : Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige ; Tourismus Marketing Gesellschafte Sachsen, 2016. - 80 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 x 30 cm
FBAK1 - 19/84
 
Daiļamatniecība. Dizains

Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
FBAK1 - 19/82
FBAL1 - 684 ; 19/82

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

Carreira, Pablo. Geospatial Development by Example with Python : build your first interactive map and build location-aware applications using cutting-edge examples in Python / Pablo Carreira. - Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (319 lp.) : ilustrācijas - (Community Experience Distilled)
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams LLU datortīklā): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata EBSCO (Resurss pieejams ar LLU IS Lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site
 

2019. gada maija jaunieguvumi

  Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
  Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
  Informātika. Datortehnika
  Filozofija. Psiholoģija
  Reliģija. Teoloģija
  Sabiedriskās Zinātnes
  Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
  Dabas Zinātnes
  Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Gadagrāmata. 2019 / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, Daina Daija [un vēl 4 sastādītāji] ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Reinis Oliņš ; redaktore Antra Legzdiņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2019. - 215, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm
  Abonements (161. telpa) - T/133
   
 • Latvian Academy of Sciences / concept of the contents by Tālavs Jundzis, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere. - Rīga : Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, [2019] - 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/123

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Big Data Analytics / edited by Venu Govindaraju, Vijay V. Raghavan, C.R. Rao. - Amsterdam : North-Holland, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xvii, 372 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Handbook of Statistics ; Volume 33)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2122443
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2122443

Cellular Internet of Things : technologies, standards and performance / Olof Liberg [un vēl 4 autori]. - London : Academic Press, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xv, 382 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5049550
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5049550

Davies, E. R. Computer Vision : principles, algorithms, applications, learning / E. R. Davies. - Fifth edition. - London : Academic Press, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xlii, 858 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5149434
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5149434

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē (PDF): https://vdd.gov.lv/lv/?rt=documents&ac=download&id=42
Abonements (161. telpa) - T/970

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / izstrādāja darba grupa N. Vronskas vadībā ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 35 lp. : tabulas ; 30 cm
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/TF/IMI/LLU_IMI_2018_metod_noradijumi_mag_darba_izstr.pdf
Abonements (161. telpa) - 19/121
Lasītava - 378 ; 19/121

Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference, 10th-11th May 2019 / editor-in-chief Vija Dislere ; compiler of the Proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 317 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rural environment. Education. Personality, ISSN 2255-8071 ; No. 12)
Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2019/Latvia_REEP_2019_proceedings_online.pdf
Abonements (161. telpa) - 09/491
Lasītava - 37 ; 09/491

Brīvais laiks

Atpūta ģimenēm ar bērniem : vēro, izzini, mācies, sporto un izklaidējies! / Zigmunds Bekmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/5 (292))
Abonements (161. telpa) - Br/19/5

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

 • Advances in Physical Ergonomics and Safety / edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2013] - xiv, 593 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Advances in human factors and ergonomics series)
  Lasītava - 331 ; 19/127Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Case Studies in the Traditional Food Sector : a volume in the consumer science and strategic marketing series / edited by Alessio Cavicchi, Cristina Santini. - Duxford : Woodhead Publishing, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xxxii, 376 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5118538
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5118538

Food Waste Recovery : processing technologies and industrial techniques / editor Charis M. Galanakis. - London : Academic Press, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xx, 392 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2086750
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2086750

Sharma, Suresh D. Raw Material Scarcity and Overproduction in the Food Industry / Suresh D. Sharma, Arpan R. Bhagat, Salvatore Parisi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - vi, 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - (Springer Briefs in Molecular Science. Chemistry of Food, ISSN 2199-689X)
Lasītava - 664 ; 19/120

DABAS ZINĀTNES

 

Vide. Dabas aizsardzība

Assessing and Measuring Environmental Impact and Sustainability / edited by Jiří Jaromír Klemeš. - Oxford : Butterworth-Heinemann, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xlviii, 559 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1935867
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1935867

Bioremediation of Agricultural Soils / editor Juan C. Sanchez-Hernandez. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - vi, 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 631.4 ; 19/128

Ecosystem services : global issues, local practices / edited by Sander Jacobs, Nicolas Dendoncker, Hans Kuene. - First edition. - San Diego, CA : Elsevier, 2014. - 1 tiešsaistes resurss (xxxii, 422 lapas) : ilustrācijas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1495656
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1495656

Li, Daoliang. Water Quality Monitoring and Management : basis, technology and case studies / Daoliang Li, Shuangyin Liu. - London : Academic Press, [2019] - 1 tiešsaistes resurss (xviii, 361 lp.) : tabulas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5552205
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5552205

Managing Agricultural Greenhouse Gases : coordinated agricultural research through GRACEnet to address our changing climate / edited by Mark A. Liebig, Alan J. Franzluebbers and Ronald F. Follett. - London : Academic Press, 2012. - 1 tiešsaistes resurss (602 lp.) : ilustrācijas
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=932882
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=932882

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Land Surfaces Remote Sensing in Agriculture and Forest / edited by Nicolas Baghdadi, Mehrez Zribi. - London : ISTE Press ; Oxford : Elsevier, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (xlii, 454 lp.) : ilustrācijas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4690607
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4690607