Pārlekt uz galveno saturu

Jaunieguvumi

2019. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

VISPĀRĪGA SATURA UZZIŅU IZDEVUMI

 • Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
  Abonements - 18/487
  Lasītava - (031) ; 18/487 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Tabūns, Pēteris. Latvijas "Dzīvības stratēģija" / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore Žanna Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabūna personīgā arhīva. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], [2018] - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements - 19/9

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Mensons, Marks. Smalkā "pofigisma" māksla : paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids / Marks Mensons ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - [Rīga] : Sētava, [2018] - 213 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/18
   
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13
   
 • Zusta, Zane. Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande ; ilustrāciju autore Līva Ozola ; vāka dizains: Dagnis Skurbe ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; vāka attēls: Mārtiņš Cīrulis ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements - 19/21

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/20
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

Politika

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
   
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Abonements - 19/16

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Boldiševica, Madara. Mācību video izmantošana pieaugušo interešu izglītībā / Madara Boldiševica ; redaktore: Dr.paed. Vija Dišlere ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Nataļja Vronska ; vāka dizains Madara Boldiševica. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm + 1 DVD
  Abonements - 19/33
  Lasītava - 37 ; 19/33
   
 • Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 2 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 284 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol2.pdf
  Abonements - 19/35
  Lasītava - 63 ; 19/35
   
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26

Etnogrāfija. Folklora

 • Kursīte, Janīna. Dainu kodekss : [vārdnīca] / Janīna Kursīte ; zinātniskās recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne ; Oskars Stalidzāns, dizains. - Rīga : Rundas, 2018. - 798 lpp. ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/29
   
 • Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
  Abonements - 19/25
   
 • Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/10
   
 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17
   
 • Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/4
   
 • Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/5
   
 • Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/3
   
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • The state of agricultural commodity markets / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2004-. - sēj. : tab., diagr. ; 30 cm.
  Pilns teksts (2018): http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf
  2018. - 2018. - 92 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 339 ; T/773

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Botānika

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
   
 • O'Braiens, Toms. Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2018] - 327, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Abonements - 19/23

VETERINĀRMEDICĪNA

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Agrotehnika. Zemkopība

Augu aizsardzība

Dārzkopība

 • Dārzkopja padomnieks. 2019 / rakstu autori: Inese Drudze, Ilona Klovāne un Inita Šteinberga ; foto: Valdis Semjonovs, Uldis Muzikants ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/355
   
 • Daudzgadīgo ziedošo augu joslas - rīks kaitēkļu ierobežošanas uzlabošanai ābeļu stādījumos : funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība / Lukas Pfiffner [un vēl 5 autori] ; Research Institute of Organic Agriculture FiBL, SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" ; tulkojums uz latviešu valodu: Edīte Jākobsone, Jānis Gailis, Laura Ozoliņa-Pole, Jānis Jaško. - Fric, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture FiBL ; Rīga : Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, [2018] - 15, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rokasgrāmata ; No. 1116 (2018))
  Abonements/Arhīvs - 19/1
   
 • Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars : summary of the Doctoral Thesis for the scientific degree Dr.agr. / Dzintra Dēķena ; darba zinātniskais vadītājs Prof., Dr.biol. Ina Alsiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dr.agr. Māra Skrīvele, Dr.biol. Uldis Kondratovičs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. - 50 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/fruit_growing/Dzintra_Dekena_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_LF.pdf
  Abonements - D/19/1
   
 • Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora (Dr.agr.) grāda iegūšanai lauksaimniecības nozares, laukkopības apakšnozarē = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars / Dzintra Dēķena ; promocijas darba vadītāja Profesore, vadošā pētniece Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/1

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata. 2019 / sastādījis Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: V. Aleksandrovs, A. Babru, U. Circenis [un vēl 13 fotogrāfi] ; karikatūras: Gatis Šļūka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 221, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/542

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

 • Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
  Abonements - 19/25
   
 • Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/10

Kulinārija

 • Dabas dāvana dzērvene : recepšu grāmatiņa. - [Pārgaujas novads] : Pārgaujas novada pašvaldība, [2018] - 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/6
   
 • Garšvielas maisījumos / Līgija Ciekure. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/1 (288))
  Lasītava - 641 ; Br/19/1
   
 • Kalniņa, Inga. Pilnām mutēm : pavārburtnīca bērniem / autore Inga Kalniņa. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2018- - sēj. : ilustrācijas ; 24 cm.
  1. - 2018. - 96 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/973 
   
 • Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/4
   
 • Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/5
   
 • Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/3

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/20
   
 • Pīlēns, Uldis. (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements - 19/22
  Lasītava - 658 ; 19/22

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Arhitektūra

 • Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija. I [1], A-H / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotāja vācu valodā Agnese Bergholde-Volfa ; mākslinieki: Rihards Delvers, Mārtiņš Kreicbergs. - Rīga : DUE, 2018. - 311 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm
  Lasītava - 72 ; 19/27

Daiļamatniecība. Dizains

 • Stabulniece, Dace. Dizaina kamasutra : rokasgrāmata topošajam interjera dizaineram. 1 / Dace Stabulniece ; intervijas, redaktore Ieva Laube ; dizains: Monta Briede ; ilustrācijas: Māra Drozdova. - [Rīga] : Dace Stabulniece, [2018] - 287 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm
  Abonements - 19/32

Fotogrāfija

 • Vilis Rīdzenieks / sastādītāja un priekšvārda autore Katrīna Teivāne-Korpa ; tekstu autori: Gunārs Janaitis, Lauma Lanceniece, Mārtiņš Mintaurs, Katrīna Teivāne-Korpa, Alise Tīfentāle ; literārās redaktores: Antra Bula (latviešu valodā), Iveta Boiko (angļu valodā) ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; Alises Tīfentāles teksta tulkojums no angļu valodas: Anda Baklāne ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 489 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/8

Sports. Spēles. Tūrisms

 • Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis [un vēl 6 redaktori] ; redaktors un sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta Andersone, Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens, Dainis Caune [un vēl 22 autori] ; recenzenti: Dr.paed. Juris Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; foto: Juris Bērziņš-Soms, Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Sporta muzejs, [2018] - 480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 796/799 ; 18/486

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
  Abonements - 18/487
  Lasītava - (031) ; 18/487

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Barbans, Jānis. 100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans ; priekšvārds: Andris Vilks ; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Anda Juta Zālīte ; māksliniece Līga Dubrovska ; kartogrāfes: Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa Sēta : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2018] - 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm
  Abonements - 19/11
   
 • Blankenhagens, Herberts fon. Pasaules vēstures malā : atmiņas no vecās Vidzemes, 1913-1923 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi, ziņu par autoru un pēcvārda autore: Indra Čekstere ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.hist. Gints Apals ; Gunāra Dukštes vāka foto ; mākslinieks Andris Lamsters ; ievads: Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens. - Rīga : Madris, [2018] - 254, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm
  Abonements - 19/30
   
 • Cilvēkglābējs Žanis Lipke / sastādītāja Lolita Tomsone ; zinātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; redaktore Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs ; interviju tulkojums: Anna Peršteina. - Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls : Zinātne, [2018] - 270, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/31
   
 • Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 1067, [3] lpp. ; 25 cm + pielikums (sējums, 267, [3] lpp.)
  Abonements - 19/28
   
 • Ivbulis, Viktors. Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem / Viktors Ivbulis ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; mākslinieks Aldis Aleks. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Zinātne, [2018] - 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm
  Abonements - 19/15
   
 • Kalniete, Sandra. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; redaktore Inta Čaklā ; Māra Sīmansona vāka dizains un grāmatā izmantoto materiālu noformējums. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018] - 278, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm
  Abonements - 19/19
   
 • Lancmanis, Imants. Dievinātā Doroteja / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore: Dace Lāže ; foto: Imants Lancmanis, Ints Lūsis, Ginters Brīninghauzs [un vēl 3 fotogrāfi]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2018. - 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm
  Abonements - 19/12
   
 • Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts / sastādījuši: Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders ; redaktori: Ivars Ījabs, Ilgvars Misāns ; tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne ; literārā redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018] - 366, [1] lpp. : diagrammas, karte ; 22 cm
  Abonements - 19/24
   
 • Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. VIII [8] / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; teksta autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa [un vēl 4 autori] ; foto: Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts ; priekšvārds: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2018] - 170, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība)
  Abonements - 14/134
   
 • Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Abonements - 19/16

Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
Filozofija. Psiholoģija
Reliģija. Teoloģija
Sabiedriskās Zinātnes
Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
Dabas Zinātnes
Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 •  Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190 lpp.
  Lasītava - 63 ; 19/76

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Etnogrāfija. Folklora

 •  Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
  Lasītava - 39 ; 19/67

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402

DABAS ZINĀTNES

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Vaidyanath, K. Introduction to Biology and Biotechnology / K. Vaidyanath, K. Pratap Reddy, K. Satya Prasad. - Second edition. - Hyderabad : BS Publications, 2009. - xxiv, 652 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 57 ; 19/63

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Daba palīdz : augi veselībai / Gunta Tabore. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/3 (290))
  Lasītava - 61 ; Br/19/3

Uztura mācība

 • Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/77

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp.
  Lasītava - 619 ; 19/65
   
 • BSAVA Pocketbook for Vets / editor: Sheldon Middleton. - Second edition. - Quedgeley, Gloucester : British Small Animal Veterinary Association, 2019 - xii, 291 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 15 cm
  Lasītava - 619 ; 19/73
   
 • Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64
   
 • Green, Dick. Animals in Disasters / Dick Green. - Oxford : Butterworth-Heinemann is an imprint of Esevier, [2019] - x, 265 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas ; 28 cm
  Lasītava - 619 ; 19/74
   
 • Rea, Charlotte. Animal Matters : diary of an inner-city vet / Charlotte Rea. - London : Coronet is an imprint of Hodder & Stroughton, 2019. - 245 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 619 ; 19/68
   
 • Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70
   
 • Small Animal Medicine and Metabolic Disorders / edited by Craig Ruaux. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019 - ix, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Self-assessment color review)
  Lasītava - 619 ; 19/69
   
 • Sonsthagen, Teresa F. Veterinary Instruments and Equipment : a pocket guide / Teresa F. Sonsthagen. - Fourth edition. - St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019 - xii, 898 lpp. : ilustrācijas ; 19 x 14 cm
  Lasītava - 619 ; 19/72
   
 • Wiggs's Veterinary Dentistry : principles and practice / edited by Heidi B. Lobprise and Johnathon R. (Bert) Dodd. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xii, 522 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 619 ; 19/62

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

 • Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
  Lasītava - 39 ; 19/67

Praktiskā ģenētika un selekcija

 • Quality Breeding in Field Crops / editors Asif M. Iqbal Qureshi, Zahoor Ahmad Dar, Shabir Hussain Wani. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xvii, 275 lpp. ; ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 631.52 ; 19/75

Dārzkopība

 • Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  2018 (10. izd.) - 2018. - 338 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 99/773
   
 • Špats, Andris Ansis. Par Latviju - ziedošu dārzu zemi! / Andris Ansis Špats ; literārā redaktore Vineta Elsiņa. - [Vidriži, Limbažu novads] : [Zemnieku saimniecība - pētnieciskā jaunsaimniecība "GUNDEGAS"], [2018] - 183 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/80

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp.
  Lasītava - 619 ; 19/65
   
 • Hajati, Hosna. Spirulina Platensis in Poultry Nutrition / by Hosna Hajati and Mojtaba Zaghari. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xxiii, 207 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 636.5 ; 19/71
   
 • Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402

MĀJTURĪBA

 • Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/77

Kulinārija

 • Rubinskiene, Marina. Senas latviešu un lietuviešu ēdienu receptes mūsdienīgā izpildījumā = Senieji latvių ir lietuvių receptai šiuoaikiškai = Ancient Latvian and Lithuanian Recipes with a Modern Twist / Marina Rubinskiene, Dalija Segliņa, Anita Olšteine. - [Dobele] : [Dārzkopības institūts], 2018. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 23 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/79

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Electrolyzed Water in Food: Fundamentals and Applications / editors Tian Ding, Deog-Hwan Oh, Donghong Liu. - Hangzhou : Zhejiang University Press ; Singapore : Springer Nature Singapore, 2019 - x, 274 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 664 ; 19/66

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Retorika

 • Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64


 

 

 

2019. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Yearbook. 2019 / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor: Regīna Jozauska ; design: Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. - Rīga : Zinātne, [2019] - 96 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - T/974

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Applications of Image Processing and Soft Computing Systems in Agriculture / Navid Razmjooy, Vania Vieira Estrela, editors. - Hershey, PA : IGI Global, [2019] - xxi, 337 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 27 cm - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 63 ; 19/92
 • Essentials of Bioinformatics / Noor Ahmad Shaik, Khalid Rehman Hakeem, Babajan Banaganapalli, Ramu Elango, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - sējumi <1-> : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 575 ; 19/107

 
SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  2018. - 2018. - 359 lpp.
  Pieeja tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/footernavigation/archiv/statistisches-jahrbuch/
  Abonements - T/32

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Mapping the Social Landscape : readings in sociology / editor Susan J. Ferguson. - Eighth edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE, [2018] - xix, 688 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Lasītava - 316 ; 19/111

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : promocijas darbs pedagoģijas (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Dace Brizga ; promocijas darba vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 167 lp, 41 nenumurēta lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/5
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 1/2 no 100 : 2014.-2018. gads / galvenā redaktore un sastādītāja Andra Zvirbule ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; ESAF. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 366 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/86
  Abonements - 19/86
  Lasītava - 378 ; 19/86
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte: docētāju devums Latvijai : 1968-50-2018 / galvenais redaktors un sastādītājs Voldemārs Strīķis ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 333 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/86
  Abonements - 19/86
  Lasītava - 378 ; 19/86
 • Gailums, Aleksandrs. Ar informācijas tehnoloģijām lauku attīstībai pusgadsimta garumā / Aleksandrs Gailums ; redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Inga Viļumsone ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 97 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements - 19/88
  Lasītava - 378 ; 19/88

Etnogrāfija. Folklora

 • Heinl, Kathrin. Sitten, Bräuche und Traditionen : ein kulturhistorischer Abriss aus Sachsen-Anhalt ; Erinnerungen von Frauen auf dem Land, zusammengetragen durch den LandFrauenverband Sachsen-Anhalt / Aufgeschrieben von Kathrin Heinl ; LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. - Magdeburg : LandFrauenverband Sachsen-Anhalt, 2010. - 166 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
  Abonements - 19/85 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

 • Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
  Lasītava - 502/504 ; 19/94

Darbs. Darba ekonomika

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos. Otrā grāmata / Gunārs Godiņš ; redaktors un priekšvārda autors Jānis Polis ; dizains: Anda Nordena. - Alūksne : Selja, 2019. - 88 lpp. ; 24 cm
  Abonements - 14/255

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Rūpniecības ekonomika

 • The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 663 ; 19/93

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
  Lasītava - 502/504 ; 19/94
 • Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/81
  Lasītava - 631.6 ; 19/81

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering : microbial biotechnology in agro-environmental sustainability / edited by Jay Shankar Singh, D.P. Singh. - Amsterdam : Elsevier, [2019] - xiii, 315 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 60 ; 19/90

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 619 ; 19/105
 • Pharmacotherapeutics for Veterinary Dispensing / edited by Katrina L. Mealey. - Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, [2019] - xiv, 623 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 19/106 

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES


 
Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

 • Hewitt, James P. Sick building syndrome : second wind / James P. Hewitt. - [Second edition]. - [Amerikas Savienotās Valstis] : Lulu Distribution ; 2015. - 144 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm.
  Lasītava - 628 ; 19/112

 
LAUKSAIMNIECĪBA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp. - https://acta.mendelu.cz/66/
  67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp. - https://acta.mendelu.cz/67/
  Abonements - T/741
 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  2018. - 2018. - 359 lpp.
  Pieeja tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/footernavigation/archiv/statistisches-jahrbuch/
  Abonements - T/32

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 631.3 ; 19/103
 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89


Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

 • Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 631.3 ; 19/103

Augsnes zinātne

 • Soil Fertility Management for Sustainable Development / Deepak G. Panpatte, Yogeshvari K. Jhala, editors. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2019] - xi, 303 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/95


Agrotehnika. Zemkopība

 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89

Meliorācija

 • Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/81
  Lasītava - 631.6 ; 19/81

Lauksaimniecības ekoloģija

 • Wojtkowski, Paul. Agroecology : simplified and explained / Paul Wojtkowski. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xviii, 437 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 63 ; 19/108

 
Augu aizsardzība

 • Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts / Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2001- - sēj. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi.aspx
  2019. - 2019. - 388 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/731
 • Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 16/113
  Lasītava - 630 ; 16/113

Dārzkopība

 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89
 • Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
  Abonements/Arhīvs - Br/19/4
  Lasītava - 634 ; Br/19/4

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 619 ; 19/105
 • Kāpēc govīm ir ragi / autori: Anet Spengler-Neff, Beatrice Hurni and Ricco Streiff sadarbībā Šveices Biodinamiskās lauksaimniecības asociācijas Liellopu audzētāju biedrību ; tulkojums latviešu valodā: Ina Strautniece ; konsultante Ilze Pētersone ; fotogrāfi: Thomas Alföldi, Beatrice Hurni, Jan Brinkmann [un vēl 11 fotogrāfi] ; zīmētāji: Magdalena Savoldelli Lorenz, Johanna Probst. - Rīga : Alis, [2019] - 28 lpp. : ilustrācijas, shēma ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/97

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp. - https://acta.mendelu.cz/66/
  67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp. - https://acta.mendelu.cz/67/
  Abonements - T/741
 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89
 • Dreimanis, Andrejs. Mežsaimniecības pamati : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Andrejs Dreimanis, teksts, foto ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.silv. Imants Baumanis, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/83
  Lasītava - 630 ; 19/83
 • Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 16/113
  Lasītava - 630 ; 16/113

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Meirāne, Signe. 52 omletes : viena omlete katrai nedēļas nogalei / Signes Meirānes receptes un fotogrāfijas. - Rīga : Story About Food, [2018] - 159 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/98

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

 • The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 663 ; 19/93
 • Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
  Abonements/Arhīvs - Br/19/4
  Lasītava - 634 ; Br/19/4

BŪVNIECĪBA

 • Cross-laminated timber : design and performance. - High Wycombe, Buckinghamshire, UK : Exova BM TRADA, 2017. - 153 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/91
 • Design checks for HVAC : a quality control framework / revised by Kevin Pennycook. - Second edition. - Bracknell : BSRIA, 2007. - 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 4/2007)
  Lasītava - 696/697 ; 19/100
 • Haines, Roger W. HVAC Systems Design Handbook / Roger W. Haines, Michael E. Myers. - Fifth edition. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2010] - xvi, 560 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
  Lasītava - 696/697 ; 19/110
 • Hawkins, Glenn. Rules of Thumb : guidelines for building services / by Glenn Hawkins. - 5th edition. - [Bracknell] : BSRIA, 2011. - 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2011)
  Lasītava - 69 ; 19/101
 • Langmaid, John. Choosing building services : a practical guide to system selection / by John Langmaid. - Bracknell : BSRIA, 2004. - 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2004)
  Lasītava - 69 ; 19/102
 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96

MĒBEĻU RŪPNIECĪBA

 • Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/82
  Lasītava - 684 ; 19/82

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96

Arhitektūra

 • Allen, Edward. The Architect's Studio Companion : rules of thumb for preliminary design / Edward Allen and Joseph Iano. - Sixth edition. - Hoboken, New Jersey : Willey, [2017] - ix, 495 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm.
  Lasītava - 72 ; 19/104
 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96 
 • Schloesserland Sachsen : Old Splendor in New Glory : Saxony. State of the Arts. - Dresden : Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige ; Tourismus Marketing Gesellschafte Sachsen, 2016. - 80 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 x 30 cm
  Abonements - 19/84

Daiļamatniecība. Dizains

 • Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/82
  Lasītava - 684 ; 19/82

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA


 

2019. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Gadagrāmata. 2019 / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, Daina Daija [un vēl 4 sastādītāji] ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Reinis Oliņš ; redaktore Antra Legzdiņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2019. - 215, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm
  Abonements (161. telpa) - T/133
   
 • Latvian Academy of Sciences / concept of the contents by Tālavs Jundzis, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere. - Rīga : Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, [2019] - 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/123

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

 • Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē (PDF): https://vdd.gov.lv/lv/?rt=documents&ac=download&id=42
  Abonements (161. telpa) - T/970

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / izstrādāja darba grupa N. Vronskas vadībā ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 35 lp. : tabulas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/TF/IMI/LLU_IMI_2018_metod_noradijumi_mag_darba_izstr.pdf
  Abonements (161. telpa) - 19/121
  Lasītava - 378 ; 19/121
   
 • Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference, 10th-11th May 2019 / editor-in-chief Vija Dislere ; compiler of the Proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 317 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rural environment. Education. Personality, ISSN 2255-8071 ; No. 12)
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2019/Latvia_REEP_2019_proceedings_online.pdf
  Abonements (161. telpa) - 09/491
  Lasītava - 37 ; 09/491

Brīvais laiks

 • Atpūta ģimenēm ar bērniem : vēro, izzini, mācies, sporto un izklaidējies! / Zigmunds Bekmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/5 (292))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/5

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

 • Advances in Physical Ergonomics and Safety / edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2013] - xiv, 593 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Advances in human factors and ergonomics series)
  Lasītava - 331 ; 19/127

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Sharma, Suresh D. Raw Material Scarcity and Overproduction in the Food Industry / Suresh D. Sharma, Arpan R. Bhagat, Salvatore Parisi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - vi, 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - (Springer Briefs in Molecular Science. Chemistry of Food, ISSN 2199-689X)
  Lasītava - 664 ; 19/120

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Bioremediation of Agricultural Soils / editor Juan C. Sanchez-Hernandez. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - vi, 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/128

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Bioloģija. Biotehnoloģija

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Advances in Physical Ergonomics and Safety / edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2013] - xiv, 593 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Advances in human factors and ergonomics series)
  Lasītava - 331 ; 19/127

Uztura mācība

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Davidson, Jane. Research and Study Skills for Veterinary Nurses : a practical guide for academic success / Jane Davidson. - Sheffield, United Kingdom : 5M Publishing, 2019. - xii, 267 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 619 ; 19/125

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

 • Current Developments in Biotechnology and Bioengineering : solid waste management / edited by Jonathan W.-C. Wong, Rajeshwar D. Tyagi, Ashok Pandey. - Amsterdam : Elsevier, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (xxv, 504 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4694061
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4694061
   
 •  Food Waste Recovery : processing technologies and industrial techniques / editor Charis M. Galanakis. - London : Academic Press, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xx, 392 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2086750
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2086750
   
 • Li, Daoliang. Water Quality Monitoring and Management : basis, technology and case studies / Daoliang Li, Shuangyin Liu. - London : Academic Press, [2019] - 1 tiešsaistes resurss (xviii, 361 lp.) : tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5552205
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5552205
   
 •  Stefanakis, Alexandros. Vertical Flow Constructed Wetlands : eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment / Alexandros Stefanakis, Christos S. Akratos, and Vassilios A. Tsihrintzis. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - 1 tiešsaistes resurss (xvi, 378 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1719973
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1719973

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

 • Bioremediation of Agricultural Soils / editor Juan C. Sanchez-Hernandez. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - vi, 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/128
 • Soil Management and Climate Change : effects on organic carbon, nitrogen dynamics, and greenhouse gas emissions / edited by María Ángeles Muñoz and Raúl Zornoza. - London : Academic Press, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xiv, 381 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5104285
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5104285

Agrotehnika. Zemkopība

 • Soil Management and Climate Change : effects on organic carbon, nitrogen dynamics, and greenhouse gas emissions / edited by María Ángeles Muñoz and Raúl Zornoza. - London : Academic Press, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xiv, 381 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5104285
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5104285

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 • Aquaculture Nutrition : gut health, probiotics and prebiotics / edited by Daniel Merrifield, Einar Ringø. - Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, [2014] - xiii, 465 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 639 ; 19/115

 

 • Dietary Nutrients, Additives, and Fish Health / edited by Cheng-Sheng Lee [un vēl 3 redaktori]. - Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell, [2015] - xv, 355 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 639 ; 19/114

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Economics of Forestry / edited by Roger A. Sedjo. - Abingdon, Oxon : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. - xix, 477 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Routledge Revivals)
  Lasītava - 630 ; 19/124
   
 • Forest Management and Planning / Pete Bettinger [un vēl 3 autori]. - Second edition. - London : Academic Press, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (xii, 349 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4774334
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4774334
   
 • Fraser, Alastair I. Making Forest Policy Work / by Alastair I. Fraser. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, [2002] - xvi, 280 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Forestry Sciences ; 73)
  Lasītava - 630 ; 19/116
   
 • Krott, Max. Forest Policy Analysis / by Max Krott ; translated by Renée von Paschen. - Dordrecht : Springer, [2010] - xi, 323 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 630 ; 19/129
   
 • Land Surfaces Remote Sensing in Agriculture and Forest / edited by Nicolas Baghdadi, Mehrez Zribi. - London : ISTE Press ; Oxford : Elsevier, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (xlii, 454 lp.) : ilustrācijas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4690607
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4690607
   
 • Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes : challenges, opportunities and case studies / edited by Evelyne Thiffault [un vēl 4 redaktori]. - London : Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxvi, 239 lp.) : ilustrācijas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4530402
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4530402
   
 •  Zhang, Daowei. Forest Economics / Daowei Zhang and Peter H. Pearse. - Vancouver, BC : UBC Press, 2012. - xx, 390 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
  Lasītava - 630 ; 19/130

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Ades, Gary. Food Safety : a roadmap to success / Gary Ades, Ken Leith, Patti Leith. - London : Elsevier Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxiv, 119 lp.) : ilustrācijas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4504681
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4504681
   
 •  Advances in Microbial Food Safety. Volume 2 / edited by John Sofos. - Cambridge : Woodhead Publishing, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xxviii, 416 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 275)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1934468
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1934468
   
 • Antimicrobial Food Packaging / edited by Jorge Barros-Velázquez. - London : Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxii, 654 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4202633
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4202633
   
 • Case studies in food safety and authenticity : lessons from real-life situations / edited by J. Hoorfar. - Cambridge : Woodhead Publishing, 2012. - 1 tiešsaistes resurss (xlii, 360 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead publishing series in food science, technology and nutrition ; no. 240)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1583637
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLI IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1583637
 • Case Studies in the Traditional Food Sector : a volume in the consumer science and strategic marketing series / edited by Alessio Cavicchi, Cristina Santini. - Duxford : Woodhead Publishing, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xxxii, 376 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5118538
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5118538
   
 • Colour Additives for Foods and Beverages : development, safety and applications / edited by Michael J. Scotter. - Cambridge : Woodhead Publishing, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xxix, 231 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 279)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1956554
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1956554
   
 • Consumer-Driven Innovation in Food and Personal Care Products / edited by Sara R. Jaeger and Hal MacFie. - Cambridge : Woodhead Publishing, 2010. - 1 tiešsaistes resurss (xxxiv, 662 lp.) : ilustrācijas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 195)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584718
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584718
   
 • Davidson, Iain. Biscuit Baking Technology : processing and engineering manual / Iain Davidson. - Second edition. - London : Academic Press, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (xiii, 333 lp.) : ilustrācijas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4385976
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4385976
   
 • Developing Food Products for Consumers with Specific Dietary Needs / edited by Steve Osborn, Wayne Morley. - Duxford : Woodhead Publishing, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxiv, 278 lp.) : ilustrācijas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4529546
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4529546
   
 • Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety / edited by Victor R. Preedy. - London : Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxxiii, 895 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4003916
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4003916
   
 • Food and Feed Safety Systems and Analysis / edited by Steven C. Ricke [un vēl 3 redaktori]. - London : Academic Press, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xviii, 406 lp.) : tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5106114
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5106114
   
 • Food Hygiene and Toxicology in Ready-to-Eat Foods / edited by Parthena Kotzekidou. - London : Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xx, 458 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4517636
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4517636
   
 • FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-being." : conference proceedings : Jelgava, May 2-3, 2019 / editor-in-chief and responsible compilers of conference proceedings: Evita Straumite, Ruta Galoburda ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (280 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22,16 MB. - (FoodBalt, ISSN 2255-9817)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē (skatīts: 07.05.2019)): http://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2019/FoodBalt_2019_proceedings.pdf
   
 • FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-Being" and NeeFood 2019 5th North and East European Congress on Food, Jelgava, May 2-3, 2019 : abstract book / editors-in-chief and responsible compilers of Abstract book - Evita Straumite and Ruta Galoburda ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU, 2019. - 160 lpp. ; 21 cm. - (FoodBalt, ISSN 2501-0190)
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2019/FoodBalt_2019_Abstract_book.pdf
  Abonements (161. telpa) - 11/498
  Lasītava - 664 ; 11/498
   
 • Functional Dietary Lipids : food formulation, consumer issues and innovation for health / edited by Thomas A.B. Sanders. - Cambridge : Woodhead Publishing, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxii, 309 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 294)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4098038
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4098038
   
 • Geneticially Modified Organisms in Food : production, safety, regulation and public health / Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy, editors. - London : Academic Press, [2016] - 1 tiešsaistes resurss (xxi, 494 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2197272
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=2197272
   
 • Handbook of Food Allergen Detection and Control / edited by Simon Flanagan. - Cambridge : Woodhead Publishing, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xxiv, 424 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 264)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1798313
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1798313
   
 • Handbook of organic food safety and quality / edited by Julia Cooper, Urs Niggli and Carlo Leifert. - Cambridge : Woodhead Publishing ; Boca Raton : CCR Press, 2007. - 1 tiešsaistes resurss (xx, 521 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing in food science, technology and nutrition)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1639732
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1639732
 • Improving the Safety and Quality of Eggs and Egg Products. Volume 1, Egg Chemistry, Production and Consumption / edited by Yves Nys, Maureen Bain and Filip van Immerseel. - Cambridge : Woodhead Publishing, 2011. - 1 tiešsaistes resurss (xxxvii, 602 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 213)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584660
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584660
   
 • O'Sullivan, Maurice G. A Handbook for Sensory and Consumer-Driven New Product Development : innovative technologies for the food and beverage industry / Maurice G. O'Sullivan. - Duxford : Woodhead Publishing, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (xxxi, 337 lp.) : ilustrācijas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4691339
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4691339
   
 •  Rapid Sensory Profiling Techniques : applications in new product development and consumer research / edited by Julien Delarue, J. Ben Lawlor and Michel Rogeaux. - Cambridge : Woodhead Publishing, [2015] - 1 tiešsaistes resurss (xxviii, 555 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 274)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1934471
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1934471
   
 • Rogers, Lauren. Sensory Panel Management : a practical handbook for recruitment, training and performance / Lauren Rogers. - Duxford : Woodhead Publishing, [2018] - 1 tiešsaistes resurss (xvi, 358 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5114133
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=5114133
   
 • Sensory Analysis for Food and Beverage Quality Control : a practical guide / edited by David Kilcast. - Cambridge : Woodhead Publishing ; Boca Raton : CRC Press, 2010. - 1 tiešsaistes resurss (xxvi, 373 lp.) : ilustrācijas, tabulas. - (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition ; Number 191)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584737
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=1584737
   
 • Sharma, Suresh D. Raw Material Scarcity and Overproduction in the Food Industry / Suresh D. Sharma, Arpan R. Bhagat, Salvatore Parisi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - vi, 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - (Springer Briefs in Molecular Science. Chemistry of Food, ISSN 2199-689X)
  Lasītava - 664 ; 19/120 

DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

BŪVNIECĪBA

 • ASHRAE. ASHRAE GreenGuide : design, construction, and operation of sustainable buildings / ASHRAE. - Fifth edition. - Atlanta, GA : ASHRAE, 2018. - xxii, 504 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 69 ; 19/126
   
 • Fritzen Klaus. Verbindungsmittel im Holzbau : Grundlagen und Hintergrundwissen / von Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fritzen. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 84 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Praxiswissen Holzbau)
  Lasītava - 624.01 ; 19/118
   
 • Legg, Roger. Air Conditioning System Design / Roger Legg. - Oxford :Cambridge, MA : Butterworth-Heinemann, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (xviii, 422 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4882548
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4882548
   
 • Schopbach, Holger. Holzbau nach Eurocode : Formeln und Tafeln für die Bemessung nach DIN EN 1995 / von Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 40 lpp. : tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/117
   
 • Schopbach, Holger. Holzbau nach Eurocode : Praxishandbuch für die Bemessung nach DIN EN 1995 / von Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 330 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/117
   
 • Sustainable Construction Materials : recycled aggregates / Ravindra K. Dhir [un vēl 3 autori]. - Duxford : Woodhead Publishing an imprint of Elsevier, [2019] - xiv, 635 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
  Lasītava - 691 ; 19/119

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Arhitektūra

 • ASHRAE. ASHRAE GreenGuide : design, construction, and operation of sustainable buildings / ASHRAE. - Fifth edition. - Atlanta, GA : ASHRAE, 2018. - xxii, 504 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 69 ; 19/126

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Atpūta ģimenēm ar bērniem : vēro, izzini, mācies, sporto un izklaidējies! / Zigmunds Bekmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/5 (292))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/5

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Tomašūns, Andris. Jelgava 1941. gada vasara - holokausts / [Andris Tomašūns ; mākslinieciskais noformējums: Daiga Brinkmane]. - Jelgava : Andris Tomašūns, 2015 - 216 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + DVD.
  Abonements (161. telpa) - 19/122

2019. gada jūnija, jūlija un augusta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Biodiversity and Conservation : characterization and utilization of plants, microbes, and natural resources for sustainable development and ecosystem management / edited by Jeyabalan Sangeetha [un vēl 3 redaktori]. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xx, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Current advances in biodiversity, conversation, and environmental sciences)
  Lasītava - 502/504 ; 19/140
   
 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Biodiversity and Conservation : characterization and utilization of plants, microbes, and natural resources for sustainable development and ecosystem management / edited by Jeyabalan Sangeetha [un vēl 3 redaktori]. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xx, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Current advances in biodiversity, conversation, and environmental sciences)
  Lasītava - 502/504 ; 19/140
   
 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147
   
 • Microbiology for Sustainable Agriculture, Soil Health, and Environmental Protection / edited by Deepak Kumar Verma. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xix, 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 578/579 ; 19/141

Zooloģija

 • Alford, David V. Beneficial Insects / by David V. Alford. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xv, 383 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 59 ; 19/131

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Augsnes zinātne 

 • Microbiology for Sustainable Agriculture, Soil Health, and Environmental Protection / edited by Deepak Kumar Verma. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xix, 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 578/579 ; 19/141

Augkopība

 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147

Dārzkopība

 • Puķu dārzs: augi mūsu klimatam / Ilma Nereta, Marija Semerova. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/6 (293))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/6
  Abonements/Arhīvs - Br/19/6
   
 • Strawberries : production, postharvest management and protection / edited by Radha Mohan Sharma [un vēl 3 redaktori]. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xix, 548 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 634.7 ; 19/146

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Pearse, Peter H. Introduction to Forestry Economics / Peter H. Pearse. - Vancouver : University of British Columbia Press, 1990. - xvi, 226 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 630 ; 19/145

BŪVNIECĪBA

 • Buchanan, Andrew H. Structural Design for Fire Safety / Andrew H. Buchanan & Anthony K. Abu. - Second edition. - Chichester : Wiley, 2017. - xxi, 415 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624 ; 19/134
   
 • Design of Piles Under Cyclic Loading : SOLCYP recommendations / edited by Alain Puech, Jacques Garnier. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2017. - xxvii, 419 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624 ; 19/138
   
 • Glasbau 2019 / Bernhard Weller, Silke Tasche (Hrsg.). - Berlin : Ernst & Sohn, [2019] - ix, 496, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/143
   
 • Johnson, Roger P. Composite Structures of Steel and Concrete : beams, slabs, columns and frames for buildings / Roger P. Johnson ; with Fire Resistance chapter contributed by Yong C. Wang. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : Wiley Blakwell, 2019. - xix, 265 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/136
   
 • Khalfallah, Salah. Structural Analysis 2 : statically indeterminate structures / Salah Khalfallah. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2018. - x, 380 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624.04 ; 19/135
   
 • Lauzin, Xavier. Civil Engineering Structures According to the Eurocodes : inspection and maintenance / Xavier Lauzin. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2017. - xii,323, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624 ; 19/139
   
 • Nussbaumer, Alain. Fatigue Design of Steel and Composite Structures : Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-9 Fatigue. Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures / Alain Nussbaumer, Luís Borges, Laurence Davaine. - 2nd edition. - [Brussels] : ECCS - European Convention for Constructional Steelwork ;[Berlin] : Ernst & Sohn, 2018. - xxv, 297 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ECCS Eurocode design manuals)
  Lasītava - 624.01 ; 19/142
   
 • Paik, Jeom Kee. Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures / Jeom Kee Paik. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley, 2018. - xxii, 647 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.04 ; 19/132
   
 • Rugarli, Paolo. Steel Connection Analysis / Jeom Kee Paik. - Hoboken, NJ : Wiley Blackwell , 2018. - xvi, 530 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/133
   
 • Simiu, Emil. Wind Effects on Structures : modern structural design for wind / Emil Simiu, DongHun Yeo. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : Wiley Blakwell, 2019. - xxiii, 496 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.04 ; 19/137
   
 • Steinle, Alfred. Precast Concrete Structures / Alfred Steinle, Hubert Bachmann, Mathias Tillmann ; English translation: Philip Thrift. - Second edition. - Berlin : Ernst & Sohn a Wiley Brand, [2019] - xix, 355 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Beton-Kalender)
  Lasītava - 624.01 ; 19/144

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

2019. gada septembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Demogrāfija

 • Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā ... gadā = Policy report on migration and asylum policy in Latvia reference year ... / [par ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga : [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], 2009- - Sējumi : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  E-turpinājumizdevums (PDF): http://www.emn.lv/?cat=4
  2018. - 2019. - 100 lpp.
  Abonements (161. telpa) - 10/454

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā ... gadā = Policy report on migration and asylum policy in Latvia reference year ... / [par ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga : [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], 2009- - Sējumi : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  E-turpinājumizdevums (PDF): http://www.emn.lv/?cat=4
  2018. - 2019. - 100 lpp.
  Abonements (161. telpa) - 10/454

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture and Planning / sastādīja: Natalija Ņitavska, Madara Markova, Elizabete Mendziņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Ainavu_arhitektura_un_planosana_25_2019.pdf
  Abonements (161. telpa) - 19/163
  Lasītava - 378 ; 19/163
   
 • Maģistra studijas. 2019./2020. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 30, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/161
   
 • Pamatstudijas. 2019./2020. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 17/142
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai / Tatjana Šinkus ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Tatjana Šinkus ; scientific supervisor Dr.paed. Baiba Briede ; reviewers: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 176 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Tatjana_Sinkus_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_IMI.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/7
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Tatjana Šinkus ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. - 166 lp., 40 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - D/19/7

 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Finanses. Bankas

 • Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 173 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
  Abonements (161. telpa) - 19/160
  Lasītava - 657 ; 19/160

Rūpniecības ekonomika

 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 1. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Ivars Bražis, Ingmārs Ķiecis, Kirovs Lipmans [un vēl 3 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 536 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149
 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 2. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs Dekšenieks [un vēl 5 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149

 

DABAS ZINĀTNES

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Botānika

 • Kusiņa, Maruta. Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos / Maruta Kusiņa ; redaktore Dzintra Stelpa ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; fotogrāfijas: Maruta Kusiņa, Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/162
  Lasītava - 58 ; 19/162 

VETERINĀRMEDICĪNA

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Krishna, Kowligi R. Unmanned Aerial Vehicle Systems in Crop Production : a compendium / K.R. Krishna. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xix, 689 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 63 ; 19/159

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  67(2019),2. - 2019. - 377.-625. lpp.
  67(2019),3. - 2019. - 631.-901. lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/741
   
 • Krishna, Kowligi R. Unmanned Aerial Vehicle Systems in Crop Production : a compendium / K.R. Krishna. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xix, 689 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 63 ; 19/159

Agroķīmija

 • Innovative Bio-Products for Agriculture : innovative phosphorus bio-fertilizers / editors: Katarzyna Chojnacka and Agnieszka Saeid. - New York : Nova Science Publishers, [2019] - x, 131 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Agriculture Issues and Policies)
  Lasītava - 631.8 ; 19/150

Augu aizsardzība

 • Biešu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Mārīte Gailīte ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/155
   
 • Ogulāju slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 44 lpp. ; ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/156
   
 • Sīpolaugu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/157

Augkopība

 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9

Dārzkopība

 • Biešu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Mārīte Gailīte ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/155
   
 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9
   
 • Kondratovičs, Rihards. Rododendri : Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes (1957-2017) / Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa ; literārais redaktors Edžus Vējiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019] - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/152
   
 • Ogas dārzā : dažādas un gardas / Valda Laugale un Dace Siliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/7 (294))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/7
  Abonements/Arhīvs - Br/19/7
   
 • Ogulāju slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 44 lpp. ; ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/156
   
 • Paveldo sodai. Veislių katalogas = Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs = Heritage Gardens. Cultivar Catalogue / D. Kviklys, D. Gelvonauskienė, R. Karklelienė, D. Juškevičienė, E. Dambrauskienė [un vēl 8 autori] ; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Dārzkopības institūts. - Babtai, Kauno rajone : Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/158
   
 • Pīrlesa, Veronika. Kā nepiebeigt savu telpaugu : vērtīgi padomi telpaugu audzētājiem / Veronika Pīrlesa ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/154
   
 • Sīpolaugu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/157
   
 • Strautiņa, Sarmīte. Avenes un to audzēšana / Sarmīte Strautiņa, Ieva Kalniņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, [2019] - 108, iii lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/153

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 173 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
  Abonements (161. telpa) - 19/160
  Lasītava - 657 ; 19/160

BŪVNIECĪBA

 • Grundwissen Moderner Holzbau : Praxishandbuch für den Zimmerer / herausgeber: Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und Ausbaugewerbes ; Gesamtkoordination: Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 3., aktualisierte Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2018. - 421 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/148

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 2. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs Dekšenieks [un vēl 5 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149 

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Daiļamatniecība. Dizains

 • Floristika : ikdienai un svētkiem / Inguna Mukāne un Ingūna Anšance. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/8 (295))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/8
   

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai / Tatjana Šinkus ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Tatjana Šinkus ; scientific supervisor Dr.paed. Baiba Briede ; reviewers: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 176 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Tatjana_Sinkus_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_IMI.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/7
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Tatjana Šinkus ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. - 166 lp., 40 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - D/19/7

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Eglīte, Sandra. Ziemeļzeme Svālbara = Svalbard Northern Land / foto, teksts: Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. - [Rīga] : Sandra Eglīte, [2019] - 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25 x 28 cm
  Lasītava - 91 ; 19/164

2019. gada oktobra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • E-agriculture in action: blockchain for agriculture : challenges and opportunities / edited by Gerard Sylvester ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Telecommunication Union. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations : International Telecommunication Union, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (72 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,67 MB
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca2906en/CA2906EN.pdf
   
 • Guerrieri, Alex. Hands-On System Programming with Go : build modern and concurrent applications for Unix and Linux systems using Golang / Alex Guerrieri. - Birmingham, UK : Packt Publishing, 2019. - xii, 437 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 004.4 ; 19/168
   
 • Quinn, Rian. Hands-On System Programming with C++ : build performant and concurrent Unix and Linux systems with C++17 / Dr. Rian Quinn. - Birmingham, UK : Packt Publishing, [2018] - vii, 536 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 004.4 ; 19/167
   
 • UNIX System Services : complete self-assessment guide / [by Gerardus Blokdyk]. - Third edition. - [Amerikas Savienotās Valstis] : [5STARCooks], [2018] - 125 lpp. ; 23 cm
  Lasītava - 004.451.9 UNIX ; 19/169

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Tiesības. Juridiskās zinātnes

Sociālā politika. Sociālais darbs

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • International scientific conference "Students on their way to science" [elektroniskais resurss] : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts / Latvia University of Agriculture. - Jelgava : LLU, 2014- - elektroniskais optiskais disks ; 12 cm.
  14(2019). - 2019. - 1 CD.
  Izdevums tiešsaistē (2019)https://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_SWS_14th_Collection_of_Abstracts_2019.pdf
  Abonements (161. telpa) - E/270
   
 • Pāvils Kreišmanis Kvelde / sastādīja Dzidra Kreišmane ; recenzēja Antons Ruža ; bibliogrāfiju apkopoja Brigita Papendika ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (JLA-LLA-LLU rektori)
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/165
  Abonements (161. telpa) - 19/165

 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Rūpniecības ekonomika

Tūrisma ekonomika un organizācija

 • Heritage based agritourism product development in Latvia-Lithuania AGRIHERITAGE, LLI65 : project activities, results, analysis and conclusions : 20.03.2017-19.03.2019 / Latvian Roural Tourism Association "Lauku ceļotājs", Lithuanian country tourism association "Atostogos kaime". - [Riga] : [Latvian Roural Tourism Association "Lauku ceļotājs"], [2019] - 28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/171
   
 • Projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā" AGRIHERITAGE, LLI65 darbi, rezultāti, analīze un secinājumi : 20.03.2017-19.03.2019 / Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", Lietuvas lauku tūrisma asociācija "Atostogos kaime". - [Rīga] : [Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"], [2019] - 28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/170

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • OECD-FAO agricultural outlook / Organisation for Economic Co-operation and Development, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Paris : OECD Pub. and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005- - sēj. : tab., diagr. ; 27 cm.
  Pieeja tiešsaistē (2019-2028): http://www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en.pdf
  2019-2028. - 2019. - 148 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 338.43 ; 06/377 

 

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Bioloģija. Biotehnoloģija

 

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

 

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par ... gadu / SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm
  2018. - 2019. - 121,[3] lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/965
   
 • Proceedings of International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers "Unlocking the potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals" / edited by John Ruane ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (122 lp.) : ilustrācijas ; 4,17 MB
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca4781en/CA4781EN.pdf

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Augsnes zinātne

Agrotehnika. Zemkopība

 • Sējas un ražas avīze. - Rīga : Lauku Avīze. - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Lauku avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338)
  2020. - 2019. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/07/16
  Abonements/Arhīvs - Br/07/16

Augu aizsardzība

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Graudaugu ēdieni : mūsdienīgi, garšīgi un veselīgi : receptes / tulkotāja Ilze Žola. - Vienkāršotais izdevums (bez attēliem). - Rīga : Alis, [2019] - 119, [3] lpp. ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/175
   
 • Naukšēnu pavārmāksla / Naukšēnu novada pašvaldība. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019] - 45 lpp. : ilustrācijas ; 16 x 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/174
   
 • 100 ēdieni Latvijai Litenē / priekšvārda autore Astrīda Dzērve ; vāka noformējums: Iveta Cigle. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018] - 136 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/172

 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 

BŪVNIECĪBA