Pārlekt uz galveno saturu

Ligita Āzena. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā

Ligita Āzena
"Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 6,7MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.002
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 2,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks LLU Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 18. marta Ekonomikas fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 12.00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).