Pārlekt uz galveno saturu

Agnese Kusmane. Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos.


Agnese Kusmane
"Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos"

  • Promocijas darbs mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Ainavu arhitektūras apakšnozarē PDF (PDF 4,7MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2021.003
  • Promocijas darba kopsavilkums mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Ainavu arhitektūras apakšnozarē PDF (PDF 2,7MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 23. augustā plkst. 14:00 tiešsaistes režīmā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Dr. arch. Natalija Ņitavska, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesore.
Dr. arch. Una Īle, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras asociētā profesore.