Pārlekt uz galveno saturu

Zaiga Oborenko. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā

Zaiga Oborenko (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7473-8169)
"Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 5,1MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.001
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 2,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 18. martā Ekonomikas fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 9.00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).