Pārlekt uz galveno saturu

Ina Gudele.  Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā

Ina Gudele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9376-5624)
"Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 5,2MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.007

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 1,7MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 13.00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).