Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Priževoite. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos

Ilze Priževoite (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0801-6421)
"Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 5,3MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.003
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022.gada 14.aprīlī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10.00.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0500-4890).
Profesore Dr.oec. Anastasija Vilciņa no 2017. līdz 2019. gadam.