Pārlekt uz galveno saturu

Dace Štefenberga. Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā

Dace Štefenberga
"Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10.00.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102);
LU profesore, Dr.oec. Biruta Sloka.