Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs

Māris Gailis
"Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros" Lasīt vairāk

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2020. gada 29. maijā, plkst. 10:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares, Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes attālinātā atklātā sēdē.
Informācijai par pieslēgšanos sēdei zvanīt pa tel. 28618372 vai rakstīt e-pastā: gints.birzietis@llu.lv

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: asociētais profesors, Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs.