Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Māra Kitenberga. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests :  Summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Forest sciences (Dr.silv.). Salaspils, 2019.

 

Māra Kitenberga 
"Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos"
 

  • Promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai Māra Kitenberga. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests :  Summary of Doctoral thesis for acquiring the Doctor’s degree of Forest sciences. Salaspils, 2019.  (PDF 500KB)
  • Promocijas darbs mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai Māra Kitenberga. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests :  Doctoral thesis for acquiring the Doctor’s degree of Forest sciences. Salaspils, 2019.  (PDF 1,9MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2019.012

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 20. decembrī plkst. 9:30, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI „Silava” bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons; Igor Drobyshev PhD.


Līga Jansone. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā.

 

Līga Jansone
"Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā"

 

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 20. decembrī plkst. 12:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava” telpās.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons.