Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas. Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Aija Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7422-6115)
"Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu attīstībai"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanā PDF (PDF 3,3MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2022.004
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanā PDF (PDF 4,2MB)
 • Promocijas darba pielikumi PDF (PDF 3MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 3. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10:00.Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).


Ilze Laukalēja (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1511-6140)
"Gaistošie un bioloģiski aktīvie savienojumi dažāda grauzdējuma pakāpes specialty kafijā"

 • Promocijas darbs zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 3,1MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2022.005
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 1,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. jūnijā plkst. 10:00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Dr.sc.ing. Zanda Krūma (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6123-1927)


Inga Šarenkova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0535-2991)
"Laktobionskābes ieguves biotehnoloģiskie risinājumi"

 • Promocijas darbs zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 4,9MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2022.006
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 1,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. jūnijā plkst. 12:00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845) 


Dace Štefenberga
"Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 1,4MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 3,7MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102);
LU profesore, Dr.oec. Biruta Sloka.


Ina Gudele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9376-5624)
"Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā"

 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 5,2MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2022.007

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai PDF (PDF 1,8MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17.jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava)212. auditorijā plkst. 13:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).


Astra Ārne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1893-283X)
"Topinambūra miltu koncentrāta un tā sinbiotikas ietekme uz teļu (Bos taurus L.) augšanu un gremošanas kanāla attīstību pirmajos postnatālās ontoģenēzes mēnešos"

 • Promocijas darba kopsavilkums Veterinārmedicīnas doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Veterināmedicīnas zinātnē PDF (PDF 1MB)
 • Promocijas darbs Veterinārmedicīnas doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Veterinārmedicīnas nozarē PDF (PDF 3,1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika 2022. gada 20. jūnijā plkst. 10:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā K. Helmaņa ielā 8, A300 auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore Dr. med vet. Aija Ilgaža (https://orcid.org/0000-0002-7126-878X)