Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs

Ilze Rutkovska
"Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.)"  Lasīt vairāk

Ilze Rutkovska. Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.) : promocijas darbs Veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātniskā grāda iegūšanai Veterinārmedicīnas nozares Parazitoloģijas apakšnozarē, Jelgava, 2020, 107 lp.