Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi: Natālija Kostrikova, Kristaps Makovskis.  

Natālija Kostrikova (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9263-3283)
"Blokķēdes tehnoloģiju ieviešanas iespējas Latvijas tautsaimniecībā Baltijas valstu reģiona kontekstā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības Promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 18. jūnijā  plkst. 12:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes ielā 18, Jelgavā) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža.


Kristaps Makovskis (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4943-1912)
"Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2021. gada 18. jūnijā plkst. 9:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore, Prof. Dr. oec. Dina Popluga.
Promocijas darba zinātniskā konsultante: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošā pētniece, Dr. silv. Dagnija Lazdiņa.