Pārlekt uz galveno saturu

Taylor & Francis Group visu e-grāmatu kolekciju izmēģinājums līdz 31.05.2020.

Taylor & Francis Group visu e-grāmatu kolekciju izmēģinājums Latvijas Lauksaimniecības universitātē līdz 2020. gada 31. maijam.

Grāmatu kolekcijas ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, veterinārmedicīnā, pārtikā un uzturzinātnēs, dabas zinātnē, būvzinātnē, inženierzinātnēs u.c.

Datubāze pieejama:

 

LLU Fundamentālā bibliotēka abonē šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas:

 • AGRICULTUREnetBASE
 • FOODnetBASE

Izmēģinājuma laikā papildus pieejamas šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas:

 • BIOSCIENCEnetBASE
 • BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
 • CHEMICALENGINEERINGnetBASE
 • CivilEngineeringnetBASE
 • COMPUTERSCIENCEnetBASE
 • ENGnetBASE
 • ENVIROnetBASE
 • MATERIALSnetBASE
 • MATHnetBASE
 • MechanicalEngineeringnetBASE
 • NANOnetBASE
 • PHYSICSnetBASE
 • PlantSCIENCEnetBASE
 • POLYMERSnetBASE
 • PublicADMINISTRATIONnetBASE
 • SCI-TECHnetBASE
 • STATSnetBASE
 • STMnetBASE
 • WATERnetBASE
 • u.c.

Konsultācijas par informācijas meklēšanu:
tālrunis 63005695, e-pasts: llufb@llu.lv.