Pārlekt uz galveno saturu

Taylor & Francis Group visu e-grāmatu kolekciju izmēģinājums līdz 30.04.2023.

Grāmatu kolekcijas ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, veterinārmedicīnā, pārtikā un uzturzinātnēs, dabas zinātnē, būvzinātnē, inženierzinātnēs u.c.

Datubāze pieejama:

LBTU Fundamentālā bibliotēka abonē šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas:

Izmēģinājuma laikā papildus pieejamas šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas (https://www.taylorfrancis.com/collections):

 • Architecture
 • Art & Visual Culture
 • BIOMEDICALSCIENCEnetBASE
 • BIOSCIENCEnetBASE
 • BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
 • Building & Construction
 • Business, Management & Accounting
 • CHEMICALENGINEERINGnetBASE
 • CHEMISTRYnetBASE
 • COMPUTERSCIENCEnetBASE
 • CivilEngineeringnetBASE
 • Climate Change and Sustainability – Curated
 • Data Science – Curated
 • Digital Teaching and Learning – Curated
 • EBSCO – Science & Technology
 • ENERGYANDCLEANTECHnetBASE
 • ENGnetBASE
 • ENVIRONMENTALENGINEERINGnetBASE
 • ENVIRONMENTALSCIENCEnetBASE
 • Economics
 • ElectricalEngineeringnetBASE
 • INDUSTRIALENGINEERINGnetBASE
 • ITECHnetBASE
 • LIFESCIENCEnetBASE
 • MATERIALSnetBASE
 • MATHnetBASE
 • MechanicalEngineeringnetBASE
 • NANOnetBASE
 • NUTRITIONnetBASE
 • PHYSICSnetBASE
 • PublicADMINISTRATIONnetBASE
 • SCI-TECHnetBASE
 • STATSnetBASE
 • STMnetBASE
 • VETnetBASE
 • WATERnetBASE
 • u.c.

Palīgmateriāli Taylor&Francis Group eBooks datubāzei angļu valodā

Konsultācijas par informācijas meklēšanu:
tālrunis: 63005695, e-pasts: bibliogr@lbtu.lv; biblioteka@lbtu.lv.