Pārlekt uz galveno saturu

Solvita Zeipiņa. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti

Solvita Zeipiņa (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-3307)
"Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnēPDF (PDF 3,8MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2021.005

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnēPDF (PDF 1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 17. septembrī plkst. 10:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā).

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Profesore, vadošā pētniece Dr. biol. Ina Alsiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-2598);
Vadošā pētniece Dr. agr. Līga Lepse (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1346-6152).