Pārlekt uz galveno saturu

Silva Šēnhofa. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu

Silva Šēnhofa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7993-1830)
"Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai (PDF 1,5MB)
  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai (PDF 1,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar specializāciju “Mežzinātne” atklātajā sēdē Rīgas 111, Salaspils, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” bibliotēkā, 2021. gada 28. decembrī plkst. 11:00.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.silv. Āris Jansons (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-4346)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)