Pārlekt uz galveno saturu

Sarmīte Rancāne. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās

Sarmīte Rancāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5000-0469)
"Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 2,85MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2021.008
     
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” atklātajā sēdē 2021. gada 28. decembrī plkst. 10.00, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 123. auditorijā Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Profesors, Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2281-5967)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)