Pārlekt uz galveno saturu

Santa Skuja. Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju

Santa Skuja (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5420-3362)
"Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2021. gada 27. decembrī, plkst. 11:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā Kr.Helmaņa ielā 8, 100.B auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Profesore emeritus Dr. med.vet. Vita Antāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-9562)