Pārlekt uz galveno saturu

Olga Sokolova. Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā

Olga Sokolova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8973-5972)
"Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar
specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 14. martā, plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs (293 telpa.) , Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
prof. Dr.biol. Biruta Bankina (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7745-2804)
Ph. D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909)