Pārlekt uz galveno saturu

Neda Zuļģe. Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas

Neda Zuļģe (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3285-8883)
"Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 1MB)
  • Promocijas darbs LBTU tīklā zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 8,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 30. jūnijā plkst. 10.00, Jelgavā, Lielā iela 2, 123. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Dr.habil.agr. Ināra Turka
Ph.D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909)