Pārlekt uz galveno saturu

Mihails Šilovs. Institucionālie risinājumi Latvijas zivju pārstrādes nozares attīstības atbloķēšanai

Mihails Šilovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6222-987X)
"Institucionālie risinājumi Latvijas zivju pārstrādes nozares attīstības atbloķēšanai"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 1,8MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2024.003
  • Promocijas darba kopsavilkums Zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 1,7MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 09:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. oec. Irina Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8467-1949)