Pārlekt uz galveno saturu

Madara Dobele. Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā

Madara Dobele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8707-6080)
"Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 5,1MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.010
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 1,4MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2023.gada 3.novembrī plkst. 9:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212.auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7206-7608).