Pārlekt uz galveno saturu

Līva Aumeistere. Mātes piena sastāva izpēte

Līva Aumeistere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0949-4532)
"Mātes piena sastāva izpēte"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai PDF (PDF 1MB)
  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai PDF (PDF 6,7MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2021.006

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 29. septembrī plkst. 14.00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845)
RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska