Pārlekt uz galveno saturu

Linda Grinberga. Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā

Linda Grinberga (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3291-3755)
"Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā"

  • Promocijas darbs zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozarē PDF (PDF 8,6MB)
    DOI: 10.22616/dissertation/2022.011
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozarē PDF (PDF 1,8 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 19. decembrī plkst. 10:00, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātē, 117. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-2741)