Pārlekt uz galveno saturu

Laura Ķēniņa. Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm

Laura Ķēniņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9580-5156)
"Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs iegūšanai (PDF 1,9MB)
  • Promocijas darbs LBTU tīklā zinātnes doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs iegūšanai (PDF 9,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar specializāciju “Mežzinātne” atklātā sēdē Rīgas 111, Salaspils, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” bibliotēkā, 2023. gada 15. jūnijā plkst. 11:00.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-4346)