Pārlekt uz galveno saturu

Kristīne Majore. Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei


Kristīne Majore (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8504-8473)
"Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 22. oktobrī plkst. 15:00 attālināti ZOOM platformā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja:
LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845)