Pārlekt uz galveno saturu

Kārlis Banis. Inovatīvu risinājumu izstrāde iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

Kārlis Banis
"Inovatīvu risinājumu izstrāde iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 30. augustā plkst. 11.00, Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, J.Čakstes bulv. 5, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: 
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5150-8854)
Dr.sc.ing. Imants Nulle