Pārlekt uz galveno saturu

Jurijs Hoļms. Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana

Jurijs Hoļms
"Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē  PDF formāts (PDF 3,4MB)
    DOI: 10.22616/dissertation/2022.009
     
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph. D.) zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē PDF formāts (PDF 1,5 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2022. gada 26. septembrī, plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitātes - LLU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē, Jelgavā, Lielā ielā 2, Informācijas Tehnoloģiju fakultātes 37. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: profesors Dr.sc.ing. Gatis Vītols (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4131-8635).