Pārlekt uz galveno saturu

Irina Kazuša. Kritiskā domāšana medicīniskās ķīmijas studijās

Irina Kazuša (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7416-9771)
"Kritiskā domāšana medicīniskās ķīmijas studijās"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2023. gada 23. maijā plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātajā sēdē Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, 336. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., prof. Baiba Briede (ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8455-4040)