Pārlekt uz galveno saturu

Inta Kotāne. Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā

Inta Kotāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9924-1394)
"Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnes iegūšanai  PDF (PDF 3,4MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.004
  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnes iegūšanai PDF promocijas darbam (PDF 4,1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un
uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 28. aprīlī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesore Dr. oec. Iveta Mietule (https://orcid.org/0000-0001-7662-9866)