Pārlekt uz galveno saturu

Inga Šarenkova. Laktobionskābes ieguves biotehnoloģiskie risinājumi

Inga Šarenkova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0535-2991)
"Laktobionskābes ieguves biotehnoloģiskie risinājumi"

  •  Promocijas darbs zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 4,9MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.006
  •  Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 1,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. jūnijā plkst. 12:00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845)