Pārlekt uz galveno saturu

Inga Grīnfelde. Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ pilnveide urbānās hidroloģiskās atbildes vienības izveidei un SEG emisiju modelēšanai

Inga Grīnfelde (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3220-1777
"Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ pilnveide urbānās hidroloģiskās atbildes vienības izveidei un SEG emisiju modelēšanai"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 1.decembrī plkst. 14:00 Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Meža un vides zinātņu fakultātē, 117. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Ph.D. Artūrs Veinbergs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5209-860X), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētais profesors;
Dr.geogr. Oskars Purmalis (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-0613), Latvijas Universitātes docents.