Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Laukalēja. Gaistošie un bioloģiski aktīvie savienojumi dažāda grauzdējuma pakāpes specialty kafijā


Ilze Laukalēja (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1511-6140)
"Gaistošie un bioloģiski aktīvie savienojumi dažāda grauzdējuma pakāpes specialty kafijā"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 3,1MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.005
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijāsPDF (PDF 1,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. jūnijā plkst. 10:00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Dr.sc.ing. Zanda Krūma (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6123-1927)