Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Dimante. Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums

Ilze Dimante (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3714-7714)
"Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 4,8MB)
    DOI: 10.22616/dissertation/2022.010
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnē PDF (PDF 1,6MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne ar specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. decembrī plkst. 10.00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Dr.agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263)