Pārlekt uz galveno saturu

Ieva Siksnāne. Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti

Ieva Siksnāne (https://orcid.org/0009-0005-4294-424X)
"Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu nozares “Vides inženierija un enerģētika” apakšnozarē “Vides inženierzinātne” promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 31. augustā plkst. 15.00 Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātes 117. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (https://orcid.org/0000-0002-0807-2741), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors.