Pārlekt uz galveno saturu

Gundega Štelfa. Pirmsklīnisko pētījumu eksperimentālie modeļi galvas traumu pētījumiem ar jaunām zāļu vielām

Gundega Štelfa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7520-142X)
"Pirmsklīnisko pētījumu eksperimentālie modeļi galvas traumu pētījumiem ar jaunām zāļu vielām"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas zinātnes Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 10:00 Veterinārmedicīnas fakultātē (Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava) A300 auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4192-7596), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesors
Dr.pharm. Maija Dambrova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1739-0928), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore.