Pārlekt uz galveno saturu

Baiba Mistre. Sociālā aizsardzība ģimenēm ar bērniem.

Baiba Mistre (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0615-5199)
"Sociālā aizsardzība ģimenēm ar bērniem"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 2,2MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2024.006
  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 2,9MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 19. aprīlī plkst.10:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).