Pārlekt uz galveno saturu

Aļona Irmeja. Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti

Aļona Irmeja (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1491-2874)
"Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 3,6MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.011
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 1,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 3. novembrī  plkst. 11.00, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, vadošā pētniece Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).