Pārlekt uz galveno saturu

Alise Klūga. Gumiņbaktēriju daudzveidība Latvijas augsnēs

Alise Klūga (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2133-0773)
"Gumiņbaktēriju daudzveidība Latvijas augsnēs"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs PDF (PDF 5,5MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.009
     
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs PDF (PDF 1,9MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” atklātajā sēdē 2023. gada 20. oktobrī plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītāji:
Dr. biol. Ina Alsiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-2598)
Dr. biol. Nils Rostoks (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4047-2438)