Pārlekt uz galveno saturu

Aleksejs Gedzurs. Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai

Aleksejs Gedzurs (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7785-0076)
"Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai PDF (PDF 1,5MB)
  • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas nozarē PDF (PDF 9,1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozarē promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 29. augustā, plkst. 14:00, Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5, Tehniskajā fakultātē 429. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Aigars Laizāns (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2352-5921).