Pārlekt uz galveno saturu

Aldis Butlers. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos

Aldis Butlers (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3118-1716)
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph. D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes nozaru grupā iegūšanai PDF (PDF 13,8MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.013
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs iegūšanai PDF (PDF 4,1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mežzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 14. novembrī plkst. 10:00 Salaspilī, Rīgas ielā 111, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011)