Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Sanita Sazonova. Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti.

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 2,7 MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2020.003
  • Promocijas darbs LLU tīklā zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 4,2 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2020. gada 26. augustā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Ruta Galoburda;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa.